เยซนโทโมร์ ข่าน

เยซนโทโมร์ ข่าน (มองโกเลีย: Есөнтөмөр хаан) หรือ จักรพรรดิไท่ติ้ง (จีน: 元泰定; 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1293 – 15 สิงหาคม ค.ศ. 1328) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์หยวน เมื่อเกเกง ข่าน (จักรพรรดิหยวนอิงจง) สวรรคตลงได้ 1 เดือน พระองค์จึงขึ้นครองราชย์ขณะมีพระชนม์ได้ 30 พรรษา ทรงครองราชย์ได้ 5 ปี ก็สวรรคตลงเมื่อพระชนม์ได้เพียง 35 พรรษา รากิบัค ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนเทียนชุ้นจึงทรงครองราชย์แทน

เยซนโทโมร์ ข่าน
ข่านพระองค์ที่ 10 แห่งจักรวรรดิมองโกล
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์4 ตุลาคม ค.ศ. 1323 – 15 สิงหาคม ค.ศ. 1328
ราชาภิเษก4 ตุลาคม ค.ศ. 1323
ก่อนหน้าเกเกง ข่าน
ถัดไปรากิบัค ข่าน
รัชศก
Taiding (泰定) ค.ศ. 1324–1328
Zhihe (致和) ค.ศ. 1328
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
ไม่ปรากฏพระนาม
วัดประจำรัชกาล
ไม่ปรากฏพระนาม
ประสูติค.ศ. 1293
สวรรคต15 สิงหาคม ค.ศ. 1328
ก่อนหน้า เยซนโทโมร์ ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนอิงจง
(เกเกง ข่าน)
จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1866–1871)
จักรพรรดิหยวนเทียนชุ่น
(รากิบัค ข่าน)