โทโมร์ ข่าน (มองโกเลีย: Төмөр хаан) หรือ จักรพรรดิหยวนเฉิงจง (จีน: 元成宗; 15 ตุลาคม ค.ศ. 1265 – 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1307) เป็นพระโอรสในองค์รัชทายาทเจินจิน และเป็นพระราชนัดดาในกุบไล ข่าน

โทโมร์ ข่าน
จักรพรรดิหยวนเฉิงจง
ข่านพระองค์ที่ 6 แห่งจักรวรรดิมองโกล
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์10 พฤษภาคม ค.ศ. 1294 – 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1307
ราชาภิเษก10 พฤษภาคม ค.ศ. 1294
ก่อนหน้ากุบไล ข่าน
ถัดไปคูเล็ก ข่าน
ประสูติ15 ตุลาคม ค.ศ. 1265
สวรรคต10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1307 (41 พรรษา)
ต้าตู จักรวรรดิหยวน
รัชศก
Yuanzhen (元貞) ค.ศ. 1295–1297
Dade (大德) ค.ศ. 1297–1307
พระอารามนาม
เฉินจง (成宗)
พระราชบิดาองค์รัชทายาทเจินจิน

เมื่อพระชนมพรรษาได้ 20 พรรษาใน ค.ศ. 1285 พระราชบิดาซึ่งเป็นองค์รัชทายาทเสด็จสวรรคตกะทันหัน กุบไล ข่าน ซึ่งเป็นพระราชอัยกา (ปู่) จึงได้แต่งตั้งพระองค์เป็นรัชทายาทแทน อีก 9 ปีต่อมาคือ ค.ศ. 1294 กุบไล ข่าน ซึ่งมีพระชนมพรรษา 79 พรรษาได้เสด็จสวรรคตลง องค์รัชทายาทพระชนมพรรษา 29 พรรษาจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์หยวน

ในรัชกาลของพระองค์ ทรงทำข้อตกลงสันติภาพกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น ดั่ยเหวียต จามปา เป็นต้น

โทโมร์ ข่าน เสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 1307 ขณะพระชนมพรรษา 41 พรรษา และคูเล็ก ข่าน (จักรพรรดิหยวนอู่จง) ผู้เป็นพระราชนัดดาได้เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อ

ก่อนหน้า โทโมร์ ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนซื่อจู
(กุบไล ข่าน)
จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1837–1850)
จักรพรรดิหยวนอู่จง
(คูเล็ก ข่าน)