จักรพรรดิยฺเหวียนเจาจง

จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวนเหนือและพระราชโอรสในจักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง

ยฺเหวียนเจาจง (จีน: 元昭宗; พินอิน: Yuán Zhāozōng; 23 มกราคม ค.ศ. 1340 – 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1378) หรือ ปี้หลี่เข่อถูข่าน อ้ายโหยวฉือหลี่ต๋าล่า (จีน: 必里克图汗愛猷識理達臘; พินอิน: Bìlǐkètú Hàn Àiyóushílǐdálà; อักษรโรมัน: Biligtü Khan Ayushiridara) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์หยวนเหนือ

จักรพรรดิยฺเหวียนเจาจง
ข่านแห่งมองโกล
Ayushirdari.jpg
จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์หยวนเหนือ
ครองราชย์23 พฤษภาคม 1370 – 10 พฤษภาคม 1378
ราชาภิเษก27 พฤษภาคม ค.ศ. 1370
ก่อนหน้ายฺเหวียนฮุ่ยจง
ถัดไปหยวนอี้จง
รัชศก
เซวียนกวัง (宣光) ค.ศ. 1371–1378
ราชวงศ์ราชวงศ์หยวนเหนือ
พระราชบิดาจักรพรรดิยฺเหวียนฮุ่ยจง
พระราชมารดาจักรพรรดินีคี
ประสูติ23 มกราคม ค.ศ. 1340
อ้ายโหยวฉือหลี่ต๋าล่า
สวรรคต10 พฤษภาคม ค.ศ. 1378

จักรพรรดิยฺเหวียนเจาจงประสูติเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1340 มีพระนามเดิมว่า อ้ายโหยวฉือหลี่ต๋าล่า เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิยฺเหวียนฮุ่ยจง จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่ง ราชวงศ์หยวน (ยฺเหวียน) ที่ประสูติแต่ จักรพรรดินีคี จักรพรรดินีชาวเกาหลี

เมื่อจักรพรรดิยฺเหวียนฮุ่ยจงเสด็จสวรรคตในวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1370 เจ้าชายอ้ายโหยวฉือหลี่ต๋าล่าพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทพระชนมายุ 30 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาโดยมีการถวายพระนามเป็นภาษามองโกลว่า ปี้หลี่เข่อถูข่าน จากนั้นจึงได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมหรืออีก 4 วันต่อมาโดยตลอด 8 ปีในรัชสมัยกองทัพมองโกลสามารถเข้ายึดครองดินแดนหลายแห่งของ ราชวงศ์หมิง ไว้ได้จนกระทั่งจักรพรรดิเจาจงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 1378 ขณะพระชนมายุเพียง 38 พรรษาโดยมี เจ้าชายทัวกู่ซือเทียมู่เอ๋อร์ (จีน: 脱古思帖木儿; พินอิน: Tuōgǔsī Tiēmù'ér; อักษรโรมัน: Tögüs Temür) พระอนุชาต่างพระมารดาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมา

พระราชวงศ์แก้ไข