จักรพรรดิจินเสวียนจง

จักรพรรดิจินเสวียนจง (จีน: 金宣宗; ค.ศ. 1163-1224) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์จิน ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1163 พระนามเดิม หว่านเอี๋ยนซุน หรือหว่านเอี๋ยงชงเจี๋ย ดำรงพระยศเป็นท่านชายซุ้น เป็นพระโอรสขององค์ชายหยุ่นกง(hutuwa)พระโอรสในจักรพรรดิจินซื่อจง จักรพรรดิจินเสวียนจงพระองค์เป็นพระอนุชาในจักรพรรดิจินจางจง เมื่อจักรพรรดิเวย์เซาหวัง(พระปิตุลา)สวรรคต ท่านชายซุ้นจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิจินเสวียนจงในปี ค.ศ.1213

ในปีค.ศ. 1224 จักรพรรดิจินเสวียนจงได้สวรรคต พระโอรสของพระองค์ องค์ชายรองหว่างเอี๋ยนโช๋วซู จึงขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิจินไอจง

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระบิดา:องค์ชายหวางเอี๋ยนหยุ่นกง (完顏允恭(章宗即位後,為父親上廟號顯宗))
 • พระมารดา:เจาเซิ๋งฮองเฮาจากสกุลลิ้ว (昭聖皇后劉氏 )
 • พระอนุชา:สมเด็จพระจักรพรรดิจินจางจง (金章宗)
 • ฮองเฮา พระสนม พระโอรสธิดา
  • หวั้งฮองเฮา (王皇后)
  • พระสนมหวั้งย้วน พระมารดาของพระเจ้าจินไอจง (王元妃,金哀宗生母)
  • พระสนมซื่อลี๋ (史麗妃)
  • พระสนมป้างเจิน (龐真妃,完顏守純母)
   • รัชทายาท หวางเอี๋ยนโช๋วจง (莊獻太子完顏守忠)
   • พระจักรพรรดิจินไอจง หวางเอี๋ยนโชว๋ซู๋ (金哀宗完颜守绪)
   • อ๋องจิ้ง หวางเอี๋ยนโชว๋ฉุน (荊王完顏守純)
   • อ๋องจื๋อ หวางเอี๋ยนเสวียนหลิ้ง (至王完顏玄齡)
   • องค์หญิงเวินกั้ว (温国公主)