จักรพรรดิจินซีจง

จักรพรรดิจินซื่อจง (จีน: 世宗; ค.ศ. 1123-1189) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์จิน ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1123 (พ.ศ. 1663) พระนามเดิมว่า หว่านเอี๋ยน อู่ลู่ เป็นพระราชโอรสขององค์ชายซงเอี้ยว พระโอรสในจักรพรรดิจินไท่จู่ เมื่อองค์ชายหวางเอี๋ยนเหลียงปลงพระชนม์พระเจ้าจินซีจงสำเร็จ ก็ขึ้นเป็นจักรพรรดิ์แห่งต้าจินแทนในปี ค.ศ.1149 ทำให้เชื้อพระวงศ์หลายๆ คนไม่พอพระทัย ซึ่งองค์ชายหวางเอี๋ยนหยงทรงภักดีกับพระเจ้าจินซีจงผู้เป็นดังพระเชษฐา แม้ว่าพระเจ้าไหหลิงอ๋องจะยกย่องให้องค์ชายหวางเอี๋ยนหยงมีพระยศสูงขึ้นก็ตาม

ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1161 องค์ชายหวางเอี๋ยนหยงจึงปลงพระชนม์พระเจ้าไหหลิงอ๋องแล้วขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจินซื่อจง

พระจักรพรรดิจินซื่อจงสวรคต ปี ค.ศ. 1189 พระนัดดาในพระองค์นามว่า องค์ชายหว่านเอี๋ยนจิง สืบราชสมบัติเป็น พระจักรพรรดิจินจางจง

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา:จินรุ๋ยจง หวางเอี๋ยนซงเอี้ยว (父:金睿宗)
 • พระมารดาบุญธรรม:ฉินฉิ้ฮองเฮา จาสกุลปู้ฉ้า (嫡母:欽慈皇后蒲察氏(女真人))
 • พระมารดาแท้:เจินอี๋ฮองเฮา จากสกุลลี (生母:貞懿皇后李氏(渤海人))
 • ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา
  • เจาเต้อฮองเฮาจากสกุลอู่ลิ้นตา(昭德皇后烏林荅氏)
  • พระสนมจางย้วน (張元妃)
   • อ๋องฮ่าว หวางเอี๋ยนหย่งจง(鎬王完顏永中)
   • อ๋องเยว๋ หวางเอี๋ยนหย่งกง(越王完顏永功)
  • พระสนมลิย้วน(李元妃)
   • อ๋องเจิ้ง หวางเอี๋ยนหย่งเต่า(鄭王完顏永蹈)
   • อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนหย่งจี๋ หรือจักรพรรดิเว่ยเซาอ๋อง (衛紹王完顏永濟)
   • อ๋องลู๋ หวางเอี๋ยนหย่งเต๋อ(潞王完顏永德)
   • องค์หญิงฮ้านกั้ว (韓國公主 下嫁仆散揆 永蹈妹)
   • องค์หญิงเจ้อกั้ว (澤國公主 完顏長樂 下嫁蒲剌睹 永蹈妹)
  • พระสนมเหลี้ยงเจา(梁昭儀)
   • อ๋องอู๋ หวางเอี๋ยนหย่งเฉิ้ง(豫王完顏永成)
  • สือหมู่ไฉ้เหริน(石抹才人)
   • อ๋องกุ้ย หวางเอี๋ยนหย่งเชิง(夔王完顏永升)
  • ไม่ทราบพระนามของพระสนม
   • องค์หญิงใหญ่ลู่กั้วต๋าจ่าง อภิเษกกับอูกู่หลุ๋น (長女 魯國大長公主 下嫁烏古論元忠)
   • องค์หญิงอู้กั้ว อภิเษกกับท้างกั๋วก๋ง (第四女 吳國公主 下嫁唐括貢)
   • องค์หญิงซู่กั้ว อภิเษกกับท้างกั๋วติ่ง (第五女 蜀國公主 下嫁唐括鼎)
   • องค์หญิงซีกั้ว อภิเษกกับเชื้อพระวงศ์สกุลทู้ตาน (息國公主 下嫁徒單公弼)


ก่อนหน้า จักรพรรดิจินซีจง ถัดไป
จักรพรรดิไหหลิงหวัง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1704 - พ.ศ. 1732)
  จักรพรรดิจินจางจง