จักรพรรดิไหหลิงหวัง

จักรพรรดิไหหลิงอ๋อง (จีน: 海陵王; ค.ศ. 1122-1161) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จิน ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1122 (พ.ศ. 1662) พระนามเดิมว่า หว่านเอี๋ยนเหลียง หรือ องค์ชายตี้กูไน เป็นพระราชโอรสขององค์ชายซงก้าน พระโอรสในจักรพรรดิจินไท่จู่ เมื่อองค์ชายหวางเอี๋ยนเหลียงปลงพระชนม์ จักรพรรดิจินซีจง (หว่านเอี๋ยน เหอล่า) สำเร็จ ก็ขึ้นเป็นจักรพรรดิ์แห่งต้าจินแทนในปี ค.ศ.1149 และเนื่องจากเชื้อพระวงศ์จำนวนมากไม่พอพระทัยในตัวพระองค์และไม่สนับสนุนพระองค์ เมื่อพระองค์ครองราชย์ได้12ปี ในปี ค.ศ. 1161 องค์ชายหวางเอี๋ยนหยงจึงลอบปลงพระชนม์พระองค์แล้วขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิจินซื่อจง

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา:หวางเอี๋ยนจงก๋าน (完顏宗幹)
 • พระราชมารดาบุญธรรม:จากสกุลทู้ตาน (嫡母:徒單氏)
 • พระราชมารดาแท้:จากสกุลต๋า (生母:大氏)
 • ฮองเฮา พระสนม พระโอรสธิดา
  • ทู้ตานฮองเฮา(徒單皇后)
   • องค์รัชทายาท(太子完顏光英)
  • พระสนมต๋าย้วน(大元妃,第二娘子)
   • อ๋องฉ้วง หวางเอี๋ยนย้วนโช๋ว(崇王完顏元壽)
  • พระสนมเอกต้างกั๋ว (唐括貴妃,名 定哥)
  • พระสนมเฉิ้น (蕭宸妃(第三娘子))
  • พระสนมเย้ลู๋ลี๋ (耶律麗妃)
  • พระสนมต้างกั๋วลี๋ (唐括麗妃,名 石哥,唐括定哥之妹)
  • พระสนมปู้ฉ้าเจ่า (蒲察昭妃)
  • พระสนมเจา (昭妃阿懶)
  • พระสนมเย้ลู๋ (耶律柔妃)
  • พระสนมต้างกั๋วรุ้ย (唐括柔妃)
   • พระโอรส อ๋องซู๋ หวางเอี๋ยนเฉิ่นสีอาบู่(宿王完顏矧思阿補)
  • ไม่ได้แต่งตั้งเป็นพระสนม ลู๋เจ่าย๋วน (耶律昭媛)
  • ไม่ได้แต่งตั้งเป็นพระสนม เกาเซียวยี้ (高修儀)
  • ไม่ได้แต่งตั้งเป้นพระสนม น้านไฉ้เหริ้น (南才人)
   • อ๋องเต้ง หวางเอี๋ยนก่วงย้าง (滕王完顏廣陽)
   • พระธิดาอีก7พระองค์ไม่ทราบพระนาม