จักรพรรดิจินไอจง (อักษรจีน: 哀宗) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จิน ครองราชย์ระหว่าง 15 มกราคม พ.ศ. 1777 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1777

จักรพรรดิจินไอจง พระราชสมภพเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 1741 เป็นพระโอรสในจักรพรรดิจินเสวียนจงกับจักรพรรดินีหวัง พระองค์เป็นจักรพรรดิที่ทำให้เกิดการปฏิรูปหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน เช่น การกำจัดข้าราชการที่คดโกงและการผ่อนปรนกฎหมายภาษี และในรัชกาลของพระองค์ยังมุ่งเน้นสงครามกับมองโกล ซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้ราชวงศ์จินล่มสลาย เมื่อกองทัพมองโกลนำโดยเจงกิสข่านบุกมายังเมืองหลวง พระองค์จึงสละราชสมบัติ และหลบหนีออกจากเมืองหลวง หนีลงใต้ และได้มอบหมายให้เฉิงหลิน ซึ่งต่อมาคือจักรพรรดิจินโม่ตี้ รับหน้าที่เป็นจักรพรรดิเฝ้าเมืองหลวงต่อไป ต่อมาพระองค์หนีไปได้ไม่ไกลก็ตัดสินพระทัยปลงพระชนม์พระองค์เอง เสด็จสวรรคตเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1777