จักรพรรดิจาว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิจาวตี้)

ฮั่นจาวตี้ (Shao Di of Han) เป็นพระนามของจักรพรรดิจีนหลายพระองค์ แห่งราชวงศ์ฮั่น สามารถหมายถึง

เซ่าตี้ ยังสามารถหมายถึง

ดูเพิ่ม

แก้