จักรพรรดิฮั่นเฉียนเฉ่า

สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นเซาตี้ (?-184 ปีก่อนคริสตกาล) มีพระนามเดิมว่า หลิวกง เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย ที่ประสูติแต่พระสนมเมื่อพระราชบิดาสวรรคต 188 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 355) องค์รัชทายาทหลิวกงจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก มีพระนามว่า จักรพรรดิฮั่นเซาตี้

จักรพรรดิฮั่นเฉียนเฉ่า
漢前少帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์188-184 ปีก่อนคริสตกาล (355-359)
ราชาภิเษก188 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าฮั่นฮุ่ย
ถัดไปฮั่นเซ่าตี้ฮง
ผู้สำเร็จราชการจักรพรรดินีฮั่นเกา
พระนามเต็ม
หลิวกง
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นฮุ่ย
พระราชมารดาจักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ย
สวรรคต184 ปีก่อนคริสตกาล

แต่ตลอดรัชกาลทรงเป็นเพียง จักรพรรดิหุ่นเชิด ที่อยู่ภายใต้อำนาจของไทเฮาลิ ทรงครองราชย์ได้เพียง 4 ปีก็สวรรรคตลงเพราะถูกสำเร็จโทษด้วยถูกกล่าวหาว่าพระสติวิปลาส และไทเฮาหลู่โปรดให้ลบชื่อจักรพรรดิองค์นี้ออกจากรายพระนามจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ฮั่น และสถาปนาองค์ชายหลิวฮงพระราชนัดดาอีกพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิฮั่นเซ่าตี้ฮง แทน