สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเซ่าตี้ฮง (?-180 ปีก่อนคริสตกาล) พระนามเดิม หลิว หง, จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ฮั่น เป็นพระราชโอรสอีกพระองค์ใน จักรพรรดิฮั่นฮุ่ยตี้เมื่อพระเชษฐาคือ จักรพรรดิฮั่นเซ่าตี้กง ถูกหลี่ไทเฮาจับสำเร็จโทษเมื่อ 184 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกแต่ตลอด 4 ปีแห่งการครองราชย์ก็ทรงเป็นเช่นเดียวกับพระเชษฐาคือเป็นเพียงหุ่นเชิดของหลี่ไทเฮาและพรรคพวกของพระนาง พระองค์ก็ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกับพระเชษฐาคือพระสติวิปลาสจึงถูกหลี่ไทเฮาจับสำเร็จโทษ

จักรพรรดิฮั่นโฮ่วเซ่า
漢後少帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์พ.ศ. 359 - พ.ศ. 363
ก่อนหน้าฮั่นเซ่าตี้กง
ถัดไปฮั่นเหวิน
ผู้สำเร็จราชการจักรพรรดินีฮั่นเกา
สวรรคตพ.ศ. 363
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นฮุ่ย
ก่อนหน้า หลิว หง ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นเซ่าตี้กง
(หลิวกง)
จักรพรรดิจีน
(184–180 ปีก่อนคริสตกาล)
จักรพรรดิฮั่นเหวินตี้