จักรพรรดิจาว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ฮั่นจาวตี้ (Shao Di of Han) เป็นพระนามของจักรพรรดิจีนหลายพระองค์ แห่งราชวงศ์ฮั่น สามารถหมายถึง

เซ่าตี้ ยังสามารถหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข