ค่าคงตัวอ็อยเลอร์–มัสเกโรนี

(เปลี่ยนทางจาก ค่าคงตัวของอ็อยเลอร์)

ค่าคงตัวอ็อยเลอร์–มัสเกโรนี (อังกฤษ: Euler–Mascheroni constant) เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ส่วนมากใช้ในทฤษฎีจำนวน เป็นค่าของลิมิตระหว่างอนุกรมฮาร์โมนิกและลอการิทึมธรรมชาติ

ค่าคงตัวนี้นิยมเขียนแทนด้วยอักษรกรีก γ (แกมมา) มีค่าประมาณคือ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 10421 59335

ผู้นิยามค่าคงตัวนี้เป็นครั้งแรกคือ เลอ็อนฮาร์ท อ็อยเลอร์ นักคณิตศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้ตีพิมพ์ใน De Progressionibus harmonicus observationes ใน พ.ศ. 2478 ปัจจุบันยังไม่ทราบว่า γ เป็นจำนวนตรรกยะหรือไม่ แต่จากกระบวนการเศษส่วนต่อเนื่องได้แสดงให้เห็นว่า ถ้า γ เป็นจำนวนตรรกยะแล้ว ส่วนของ γ จะต้องมีค่ามากกว่า 10242080[1]

อ้างอิง แก้

  1. Havil, Julian (2003). Gamma: Exploring Euler's Constant. Princeton University Press. ISBN 978-0-69-117810-3.