คุยเรื่องวิกิพีเดีย:โครงการ WLX ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย/participants

กิจกรรมเดือนตุลาคม

แก้

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา เราขอแจ้งกิจกรรมในเดือนตุลาคมดังต่อไปนี้

 • กรณีที่บทความของท่านพร้อมเผยแพร่แล้ว ให้ย้ายกระบะทรายมาเป็นบทความหลักได้เลย
 • ช่วยอ่านและปรับปรุงบทความของผู้เข้าร่วมการประกวดท่านอื่น โดยให้ดูบทความของกลุ่มอื่นอย่างน้อย 2 กลุ่มจากนั้น
  • แก้ไขลงในบทความ หรือ
  • แจ้งคำแนะนำ/ข้อปรับปรุงไว้ในหน้าอภิปรายของบทความ หรือ
  • แจ้งคำแนะนำ/ข้อปรับปรุงไว้ในหน้าพูดคุยของผู้เขียนบทความ

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมเดือนกันยายน

แก้

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา เราขอแจ้งกิจกรรมในเดือนกันยายนดังต่อไปนี้

 • พัฒนาบทความท้องถิ่นที่ท่านเลือกจนเสร็จสมบูรณ์

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 8

แก้

(ส่งทางอีเมล 25 August 2015 at 07:08 @Paploymhoontiw และ Beveriumz: @Mossjk001, Belllovebell, และ Joycesr: @นพพงษ์, Phannakan, และ Techitechi: @Iceagen, Jeeniiz, และ Ropybabyproy: @Narisara yana, Jinapat, และ Jinnapa yana: @มนต์ตรา ไชยเลิศ, จารุวรรณ นาหมีด, และ จริยาภรณ์ ก้อนกั้น:)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา เราขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่เจ็ด (24 ส.ค.-30 ส.ค.) ดังนี้

1. กิจกรรมที่ค้างจากเจ็ดสัปดาห์แรก

2. เขียนข้อเสนอแนะสำหรับ WP:TWA ใน วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/WP:TWA ต้องเขียนกลุ่มละอย่างน้อยหนึ่งความเห็น อาจเป็นการแก้ไขปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะทั่วไป

3. เริ่มเขียนบทความท้องถิ่นของท่านลงในกระบะทรายของผู้ที่มีชื่อเป็นลำดับแรกในกลุ่ม หากมีบทความอยู่แล้วในวิกิพีเดียให้คัดลอกข้อความเดิมจากบทความไปยังกระบะทรายของท่านก่อนทำการแก้ไขต่อไป

เราจะทำการประเมินเพื่อแจกเกียรติบัตรการอบรมภายในวันที่ 29-30 ส.ค. โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ในการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ท่านใดที่มีงานค้างโปรดทำให้เสร็จก่อนวันเสาร์ที่ 29 ส.ค.

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7

แก้

(ส่งทางอีเมล 16 August 2015 at 20:35 @Paploymhoontiw และ Beveriumz: @Mossjk001, Belllovebell, และ Joycesr: @นพพงษ์, Phannakan, และ Techitechi: @Iceagen, Jeeniiz, และ Ropybabyproy: @Narisara yana, Jinapat, และ Jinnapa yana: @มนต์ตรา ไชยเลิศ, จารุวรรณ นาหมีด, และ จริยาภรณ์ ก้อนกั้น:)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา เราขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่เจ็ด (17 ส.ค.-23 ส.ค.) ดังนี้

1. กิจกรรมที่ค้างจากหกสัปดาห์แรก

2. ทำ WP:TWA ภารกิจที่ 7

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6

แก้

(ส่งทางอีเมล 13 August 2015 at 21:01 @Paploymhoontiw และ Beveriumz: @Mossjk001, Belllovebell, และ Joycesr: @นพพงษ์, Phannakan, และ Techitechi: @Iceagen, Jeeniiz, และ Ropybabyproy: @Narisara yana, Jinapat, และ Jinnapa yana: @มนต์ตรา ไชยเลิศ, จารุวรรณ นาหมีด, และ จริยาภรณ์ ก้อนกั้น:)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา เราขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่หก (10 ส.ค.-16 ส.ค.) ดังนี้

1. กิจกรรมที่ค้างจากห้าสัปดาห์แรก

2. ทำ WP:TWA ภารกิจที่ 6

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 5

แก้

(ส่งทางอีเมล 4 August 2015 at 20:08 @Paploymhoontiw และ Beveriumz: @Mossjk001, Belllovebell, และ Joycesr: @นพพงษ์, Phannakan, และ Techitechi: @Iceagen, Jeeniiz, และ Ropybabyproy: @Narisara yana, Jinapat, และ Jinnapa yana: @มนต์ตรา ไชยเลิศ, จารุวรรณ นาหมีด, และ จริยาภรณ์ ก้อนกั้น:)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา เราขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่ห้า (4 ส.ค.-9 ส.ค.) ดังนี้

1. กิจกรรมที่ค้างจากสี่สัปดาห์แรก

2. ทำ WP:TWA ภารกิจที่ 5

ทั้งนี้กลุ่มที่สมาชิกยังไม่เคยแก้ไขหน้าผู้ใช้ของตัวเองเลยได้ถูกตัดออกจากการประกวดแล้วในสัปดาห์นี้

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 + ทดสอบรอบแรก

แก้

(ส่งทางอีเมล 27 July 2015 at 20:36 @Paploymhoontiw และ Beveriumz: @Mossjk001, Belllovebell, และ Joycesr: @Panuwat Manop, ธวัชชัย อนันต์, และ Palitahz: @Parintar และ Zen pk: @นพพงษ์, Phannakan, และ Techitechi: @Iceagen, Jeeniiz, และ Ropybabyproy: @Toiting 1288, Jinda 1288, และ Homnoi 1288: @T.Larkaison, Faiaraya, และ Ppetai17: @Narisara yana, Jinapat, และ Jinnapa yana: @มนต์ตรา ไชยเลิศ, จารุวรรณ นาหมีด, และ จริยาภรณ์ ก้อนกั้น:)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา เราขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่สี่ (27 ก.ค.-2 ส.ค.) ดังนี้

1. กิจกรรมที่ค้างจากสามสัปดาห์แรก

เราจะตรวจความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มอีกครั้งและอาจขอตัดกลุ่มที่มีงานค้างมากออกจากการประกวด

2. ค้นหาบทความในวิกิพีเดียที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของท่านหรือสิ่งที่ท่านอาจพบเห็นได้ใน 7 วันข้างหน้า ถ่ายภาพ/อัดวีดีโอ/วาดภาพ/ทำอะนิเมชัน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นแล้วอัปโหลดลงในวิกิมีเดียคอมมอนส์ จากนั้นนำสื่อที่อัปโหลดไปใส่ในบทความ อย่างน้อยหนึ่งคนต่อหนึ่งอัปโหลด แต่คนในกลุ่มเดียวกันอาจใส่สื่อต่างกันลงในบทความเดียวกันได้

กิจกรรมในข้อ 2 ถือเป็นการทดสอบในรอบแรก ซึ่งถ้าทำได้เสร็จก็ถือว่าผ่านเข้าสู่รอบที่สองต่อไป

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3

แก้

(ส่งทางอีเมล 18 July 2015 at 22:48 @Paploymhoontiw และ Beveriumz: @Mossjk001, Belllovebell, และ Joycesr: @Panuwat Manop, ธวัชชัย อนันต์, และ Palitahz: @Parintar และ Zen pk: @นพพงษ์, Phannakan, และ Techitechi: @Iceagen, Jeeniiz, และ Ropybabyproy: @Toiting 1288, Jinda 1288, และ Homnoi 1288: @T.Larkaison, Faiaraya, และ Ppetai17: @Narisara yana, Jinapat, และ Jinnapa yana: @มนต์ตรา ไชยเลิศ, จารุวรรณ นาหมีด, และ จริยาภรณ์ ก้อนกั้น:)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา ในสัปดาห์ที่ 2 นี้เราได้ตัดทีมที่ติดต่อไม่ได้ออกไป 5 ทีมแล้ว และท่านเป็นหนึ่งใน 10 ทีมสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการอบรม เราขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่สาม (20-26 ก.ค.) ดังนี้

1. กิจกรรมที่ค้างจากสองสัปดาห์แรก ร่วมการอบรมในภารกิจที่ 1-3 ของ WP:TWA หากยังไม่เสร็จทุกคนในกลุ่ม

2. บันทึกชื่อกลุ่มและชื่อบทความที่ท่านอยากเขียนไว้ท้ายชื่อกลุ่มในหน้า วิกิพีเดีย:โครงการ_WLX_ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย/participants (ดูวิธีการได้จากอีเมลของสัปดาห์ที่แล้ว)

3. ร่วมกิจกรรมการอบรมต่อไปในภารกิจที่ 4 WP:TWA (โปรดรอถึงวันจันทร์ที่ 20 ก่อนค่อยเริ่มการอบรม)

ภายในสัปดาห์นี้ เราจะตรวจความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มอีกครั้งและอาจขอตัดกลุ่มที่มีงานค้างมากออกจากการประกวด

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2

แก้

(ส่งทางอีเมล 14 July 2015 at 08:39)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา ขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่สอง (14-19 ก.ค.) ดังนี้

1. กิจกรรมที่ค้างจากสัปดาห์แรก ร่วมการอบรมในภารกิจที่ 1-2 หากยังไม่เสร็จทุกคนในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องผ่านการอบรมด้วยตนเอง หากมีคนที่ผ่านการอบรมในกลุ่มแล้ว ก็สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่ยังไม่ผ่านได้

2. ร่วมกิจกรรมการอบรมต่อไปในภารกิจที่ 3

หลังจากเสร็จข้อ 1-2 แล้ว จึงทำข้อ 3-4 ต่อไป

3. บันทึกชื่อทีมของท่านที่หน้าโครงการ

 • คัดลอก วิกิพีเดีย:โครงการ_WLX_ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย/participants

แล้ววางในช่องค้นหาของวิกิพีเดีย

 • เมื่อพบหน้ารายชื่อแล้ว กดแก้ไขต้นฉบับ
 • เปลี่ยนชื่อทีมจาก (จังหวัด) เป็นชื่อที่ตั้งไว้
 • ใส่คำอธิบายอย่างย่อแล้วกดบันทึกหน้า

4. เริ่มคิดหัวข้อที่จะเขียนบทความ หาแหล่งอ้างอิง รวมถึงถ่ายภาพเตรียมเก็บไว้

สำหรับทีมที่ยังไม่ได้ทำภารกิจสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือทำยังไม่สำเร็จ โปรดแจ้งข้อขัดข้องกลับมายังทีมงานเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ หากไม่มีการติดต่อกลับมาภายใน 19 ก.ค. นี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1

แก้

(ส่งทางอีเมล 6 July 2015 at 14:47)

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย เรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวด WLX อย่างเป็นทางการ ณ บัดนี้ และขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์แรก (6-12 ก.ค.) สามอย่าง

1. เริ่มคิดชื่อทีมของท่าน (ยังไม่ต้องแจ้งเราตอนนี้)

2. ต่อไปเราจะส่งข้อมูลการอบรมและการแข่งขันทางหน้าพูดคุยในวิกิพีเดียของท่าน ดังนั้นโปรดตั้งค่าตั้งค่าอีเมลในวิกิพีเดียให้รับข่าวสารได้ทันที - ล็อกอิน - คลิก "การตั้งค่าของฉัน" มุมบนขวามือ - ในแถบ "ข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างจะมีอีเมล โปรดยืนยันอีเมลให้ถูกต้องและเปิดรับอีเมลในช่องทั้งสามช่องด้านล่าง - ในแถบ "การแจ้งเตือน" มีตัวเลือกให้รับการแจ้งทางอีเมล ลองเลือกรับทั้งหมดก่อน - กดที่บันทึกการตั้งค่า (ท่านสามารถเลือกยกเลิกการรับแจ้งเตือนทางอีเมลได้ในภายหลัง)

3. เข้าร่วมการอบรม https://th.wikipedia.org/wiki/WP:TWA ขอให้ทำเฉพาะภารกิจที่ 1-2 ก่อน (ภารกิจอื่นอยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหา)

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

กลับไปที่หน้าโครงการ "โครงการ WLX ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย/participants"