วิกิพีเดีย:โครงการ WLX ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย/participants

 1. ทีม (กทม) ขาดการติดต่อ
  1. Mamiwila (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. Jariyawan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  3. dearorday (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. ทีม MIXER (เตาโอ่งอ่าง)
  1. Paploymhoontiw (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทำ TWA เสร็จ 12 ภารกิจ
  2. Beveriumz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทำ TWA เสร็จ 11 ภารกิจ
 3. ทีม Pluto (บ้านสันป่าสัก)
  1. mossjk001 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  2. belllovebell (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  3. joycesr (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
 4. ทีม (สงขลา) สมาชิกในกลุ่มมีงานค้างเกินกว่ากำหนด
  1. Panuwat Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. ธวัชชัย อนันต์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  3. palitahz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. ทีม (นครปฐม) สมาชิกในกลุ่มมีงานค้างเกินกว่ากำหนด
  1. parintar (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. zen_pk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. ทีม (ฉะเชิงเทรา) ขาดการติดต่อ
  1. เมพิชชามญชุ์  ศรีตระกูล (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. มณีวรรณ  บุญเจริญ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  3. Sirima Tansuwannarat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. ทีม (กทม. 2) ขาดการติดต่อ
  1. bushsadee (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) รอชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง
  2. kongpiya (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) รอชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 8. ทีมจั๊กกิ้ม (วัดป่าแดง จังหวัดเชียงใหม่)
  1. นพพงษ์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  2. Phannakan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  3. Techitechi (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) รอชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
 9. ทีม (อุตรดิตถ์) รออีเมลที่ถูกต้อง ขาดการติดต่อ
  1. กัญญาภัค นันศรี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. ธนภรณ์ จันทร์ต๊ะมูล (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. ทีมพาวเวอร์พัฟเกิร์ล (โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม)
  1. iceagen (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  2. jeeniiz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  3. ropybabyproy (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
 11. ทีมกิงก่องแก้ว สมาชิกในกลุ่มมีงานค้างเกินกว่ากำหนด
  1. toiting_1288 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. jinda_1288 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  3. homnoi_1288 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 12. ทีม (ปัตตานี) ขาดการติดต่อ
  1. nurainee cheputeh (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. sah wadeng (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 13. ทีม SCChiangmai สมาชิกในกลุ่มมีงานค้างเกินกว่ากำหนด
  1. T.Larkaison (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. faiaraya (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  3. ppetai17 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 14. ทีมบ้านเรียนญานะ (วิถีชุมชนคนโฮมสคูล : เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา)
  1. narisara yana (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  2. jinapat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  3. jinnapa yana (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
 15. ทีมอิ่มจังตังค์อยู่ครบ (เทศกาลปลาอำเภอศรีสงคราม)
  1. มนต์ตรา  ไชยเลิศ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ
  2. จารุวรรณ  นาหมีด (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทำ TWA เสร็จ 14 ภารกิจ (ขาดภารกิจที่ 4)
  3. จริยาภรณ์  ก้อนกั้น (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สำเร็จ TWA ครบ 15 ภารกิจ