สวัสดีค่ะ ดิฉันเตชินี สนใจและชื่นชอบวรรณกรรม คุณสามารถทิ้งข้อความไว้ที่หน้าพูดคุยของฉันได้เสมอ ฉันหวังว่าจะฝากผลงานดีๆ ไว้ที่นี่

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือควรเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆเพราะจะทำให้ข้อมูลที่นำไปใช้มีความถูกต้องมากที่สุด