คัสเซิล (เยอรมัน: Kassel) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐเฮ็สเซิน ประเทศเยอรมนี บนแม่น้ำฟุลดา เมืองคัสเซิลเป็นเมืองหลวงของแคว้นคัสเซิล มีประชากร 198,500 คน (ค.ศ. 2007) และมีพื้นที่ 106.77 ตร.กม.

หอดูดาวแห่งแรกในเยอรมนีถูกสร้างในคัสเซิลเมื่อปี ค.ศ. 1558 และในปี ค.ศ. 1604 "Ottoneum" โรงละครถาวรแห่งแรกก็ถูกสร้างขึ้น พิพิธภัณฑ์สาธารณะแห่งแรกของยุโรป ชื่อว่า "Museum Fridericianum" ตามชื่อผู้ก่อตั้ง ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1779 ในตอนท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 19 พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเก็บรักษาชุดสะสมนาฬิกาและนาฬิกาข้อมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 งานดอคูเมนทา งานนิทรรศการศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ก็จัดขึ้นที่เมืองนี้เป็นประจำ ในปัจจุบันงานดอคูเมนทาจัดขึ้นทุก 5 ปี และครั้งล่าสุดคือใน ค.ศ. 2017 เป็นครั้งที่ 14

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข