คอฟฟินไนต์ (Coffinite) เป็นแร่ยูเรเนียมซิลิเกต ผงมีสีดำเทา เปราะแตกง่าย แตกแบบก้นหอย มีสูตรโครงสร้างเป็น U(SiO4)1-x(OH)4x

คอฟฟินไนต์
การจำแนก
ประเภทแร่ยูเรเนียมซิลิเกต
สูตรเคมีU(SiO4)1-x(OH)4x
คุณสมบัติ
มวลโมเลกุล327.71 กรัม
สีดำ
โครงสร้างผลึกเตตร้าโกนัล
ความยืดหยุ่นเปราะถึงเปราะมาก
ค่าความแข็ง5-6
ความวาววาวแบบด้านจนถึงวาวแบบเพชร
ดรรชนีหักเหnα = 1.730 - 1.750 nβ = 1.730 - 1.750
ค่าแสงหักเหสองแนวδ = 1.730
สีผงละเอียดผงมีสีดำเทา
ความถ่วงจำเพาะ5.1
อ้างอิง: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ.2497 ที่เหมืองลาซาล รัฐโคโลราโด[3]และถูกตั้งชื่อโดย รูเบน แคลร์ คอฟฟิน (Reuben Clare Coffin, 1886 - 1972) นักธรณีวิทยาชาวอเมริกัน[1]

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 Mineral Handbook
 2. Webmineral data
 3. 3.0 3.1 Mindat
 4. Stieff, L.R., Stern, T.W, Sherwood, A.M. (1955) Preliminary Description of Coffinite - A New Uranium Mineral. Science, 121, 608-609.
 5. Fuchs, L.H., Gebert, E. (1958) X-Ray Studies of Synthetic Coffinite, Thorite and Uranothorites. American Mineralogist, 43, 243-248.
 6. Stieff, L.R., Stern, T.W, Sherwood, A.M. (1956) Coffinite, a Uranous Silicate with Hydroxyl Substitution - A New Mineral. American Mineralogist, 41, 675-688.
 7. Hansley, P.L., Fitzpatrick, J.J. (1989) Compositional and Crystallographic Data on REE-Bearing Coffinite from the Grants Uranium Region, Northwestern New-Mexico. American Mineralogist, 74, 263-270.
 8. Moench, R.H. (1962) Properties and Paragenesis af Coffinite from Woodrow Mine, New Mexico. American Mineralogist, 47, 26-33.
 9. Min, M.Z., Fang, C.Q., Fayek, M. (2005) Petrography and Genetic History of Coffinite and Uraninite from the Liueryiqi Granite-Hosted Uranium Deposit, SE China. Ore Geology Reviews, 26, 187-197.
 10. Zhang, F. X., Pointeau, V., Shuller, L. C., et al. (2009) Response of Synthetic Coffinite to Energetic Ion Beam Irradiation. American Mineralogist, 94, 916-920.
 11. Hoekstra, H.R., Fuchs, L.H. (1956) Synthesis of Coffinite-USiO4. Science, 123, 105-105.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้