ความเคลื่อนคลาดจากการชักตัวอย่าง

ในสถิติศาสตร์ ความเคลื่อนคลาดจากการชักตัวอย่าง[1] (อังกฤษ: sampling error) จะเกิดเมื่อลักษณะทางสถิติของกลุ่มประชากรหนึ่ง ได้ประเมินจากเซตย่อยคือตัวอย่างของกลุ่มประชากรนั้น เนื่องจากตัวอย่างไม่ได้รวมสมาชิกทั้งหมดจากกลุ่มประชากร ค่าสถิติที่ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยและ quantile โดยทั่วไป ก็จะต่างจากค่าสถิติของกลุ่มประชากรทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวัดความสูงของคน 1,000 คนจากประเทศที่มีประชากรล้านคน ความสูงเฉลี่ยของคนพันคนปกติจะไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของคนล้านคนในประเทศ เพราะการชักตัวอย่างปกติจะทำเพื่อกำหนดค่าสถิติของกลุ่มประชากรทั้งหมด ความต่างระหว่างค่าที่ได้จากตัวอย่างและค่าตามความเป็นจริง จะจัดว่า ความเคลื่อนคลาดจากการชักตัวอย่าง[2] แม้ปกติจะไม่สามารถรู้ค่าที่แม่นยำของความเคลื่อนคลาดจากการชักตัวอย่าง เพราะไม่รู้ค่าสถิติของกลุ่มประชากรทั้งหมด แต่บ่อยครั้งก็สามารถประมาณโดยจำลองความน่าจะเป็น (probabilistic modeling) ของตัวอย่าง

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

  1. "sampling error", ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑ ฉบับ ๒๕๔๕, (ประชากรศาสตร์) ความเคลื่อนคลาดจากการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง
  2. Sarndal, Swenson, and Wretman (1992). Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag. ISBN 0-387-40620-4.{{cite book}}: CS1 maint: uses authors parameter (ลิงก์)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Burns, N & Grove, S.K. (2009). the Practice of Nursing research: Appraisal, Synthesis, and Generation of evidence. (6th ed). St. Louis, MO: Saunders Elsevier.
  • Sarndal, Swenson, and Wretman (1992), Model Assisted Survey Sampling, Springer-Verlag,
  • Fritz Scheuren (2005). "What is a Margin of Error?", Chapter 10, in "What is a Survey? Archived 2013-03-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน", American Statistical Association, Washington, D.C. Accessed 2008-01-08
  • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. (2002), Biology, Benjamin Cummings, pp. 450–451
  • NIST: Selecting Sample Sizes
  • itfeature.com: Sampling Error