คลองหกวาสายล่าง

คลองหกวาสายล่าง หรือ คลองหกวา ขุดขึ้นโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ตามโครงการทุ่งรังสิต ระหว่างปี พ.ศ. 2433–2447 และเป็นคลองที่อยู่ล่างสุดของโครงการ เริ่มขุดหลังขุดคลองแปดวาหรือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปได้ระยะหนึ่ง มีความกว้างหกวา[1] คลองหกวาสายล่างเริ่มต้นจากจุดบรรจบของคลองสองและคลองถนน รอยต่อเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นแบ่งเขตกรุงเทพมหานครกับปทุมธานีออกจากกันในช่วงต้น และผ่านเข้าอำเภอลำลูกกา ในช่วงปลายคลองเป็นเส้นแบ่งอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดที่แม่น้ำนครนายก มีความยาว 61 กิโลเมตร

แผนที่แสดงคลองต่าง ๆ ในโครงการทุ่งรังสิต ระหว่างปี พ.ศ. 2433–2447 คลองหกวาสายล่างอยู่ทางด้านล่างสุด

คลองหกวาสายล่างมีความสำคัญต่อการระบายน้ำเป็นอย่างมาก มีประตูน้ำกลางคลองหกวาสายล่างและประตูน้ำหกวาอยู่บริเวณกึ่งกลางความยาวคลอง และประตูน้ำสมบูรณ์อยู่บริเวณปลายคลอง ปัจจุบันนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า คลองหกวา

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ทุ่งรังสิตฉากชีวิตผู้ใหญ่ลีกับนางมา * ตอนที่ 2 *"โดย downrai จากเดอะเนชั่นออนไลน์ เมษายน 2550

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข