คริสตจักรกรุงโรม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คริสตจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Church) คริสตจักรโรมัน (Roman Church) หรือคริสตจักรกรุงโรม (อังกฤษ: Church of Rome) ในปัจจุบันอาจหมายถึง

ในทางประวัติศาสตร์ อาจหมายถึง