ครัฟท์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค

ครัฟท์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค (อังกฤษ: Kraft, Prince of Hohenlohe-Langenburg) ประสูติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2478 ณ ประเทศเยอรมนี เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ใน เจ้าชายก็อทฟรีทแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค กับเจ้าหญิงมาร์การีตาแห่งกรีซและเดนมาร์ก ทรงเป็นพระภาคิไนยใน เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระญาติชั้นที่ 1 ในชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทั้งนี้พระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจาก สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร และพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก ผ่านทางสายพระมารดา

ครัฟท์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
พระนามเต็มครัฟท์ อเล็คซันเดอร์ แอนสท์ ลูทวิช เกออร์ค เอเมช
พระอิสริยยศเจ้าชายพระประมุขแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
ฐานันดรเซอรีนไฮเนส
ราชวงศ์โฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ25 มิถุนายน พ.ศ. 2478
เยอรมนี
สิ้นพระชนม์16 มีนาคม พ.ศ. 2547 (68 ปี)
ลังเงินบวร์ค ประเทศเยอรมนี
พระบิดาเจ้าชายก็อทฟรีทแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
พระมารดาเจ้าหญิงมาร์การีตาแห่งกรีซและเดนมาร์ก
พระชายาเจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งครอย
เออร์มา พอสเพช
พระบุตรเจ้าหญิงซิซิลี
ฟิลิพ เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
เจ้าหญิงซาเนีย

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเสกสมรสครั้งแรกกับ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งครอย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2508 ก่อนจะทรงหย่าร้างกันในปี 2533 มีพระบุตร 3 พระองค์คือ

  1. เจ้าหญิงซิซิลี
  2. ฟิลิป เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
  3. เจ้าหญิงซาเนีย

ในปี 2535 ทรงเสกสมรสใหม่กับ เออร์มา พอสเพช ไม่มีพระบุตร

สิ้นพระชนม์แก้ไข

พระองค์สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 ณ ลังเงินบวร์ค สิริพระชันษา 68 ชันษา ตำแหน่งเจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค จึงตกเป็นของพระโอรสพระองค์แรก

อ้างอิงแก้ไข