เจ้าชายฟิลลิพแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค

เจ้าชายฟิลลิพแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค (เยอรมัน: Philipp zu Hohenlohe-Langenburg) หรือพระนามเต็มคือ ฟิลลิพ ก็อทฟรีท อเล็คซันเดอร์ (เยอรมัน: Philipp Gottfried Alexander) เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 และพระองค์แรกในครัฟท์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค กับเจ้าหญิงชาร์ล็อตแห่งครูอี เป็นพระนัดดาใน เจ้าหญิงมาร์การีตาแห่งกรีซและเดนมาร์ก พระญาติใน สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร พระองค์ทรงมีพระมารดาทูลหัวคือ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี ซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์

เจ้าชายฟิลลิพแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
ประสูติ20 มกราคม พ.ศ. 2513 (54 ปี)
บาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนีตะวันตก
พระชายาซัสคีอา บินเดอร์
พระนามเต็ม
ฟิลลิพ ก็อทฟรีท อเล็คซันเดอร์
พระบุตรมัคส์ เลโอพ็อลท์ รัชทายาทแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
เจ้าชายกุสทัฟ
เจ้าหญิงมารีทา
ราชวงศ์โฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
พระบิดาครัฟท์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
พระมารดาเจ้าหญิงชาร์ล็อตแห่งครูอี

พระองค์กลายเป็นผู้รั้งตำแหน่งองค์อธิปัตย์แห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระบิดาเมื่อ พ.ศ. 2547

เสกสมรส แก้

พระองค์ทรงเสกสมรสกับซัสคีอา บินเดอร์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2546 มีพระบุตรดังนี้

  1. มัคส์ เลโอพ็อลท์ เจ้าชายรัชทายาทแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค
  2. เจ้าชายกุสทัฟ
  3. เจ้าหญิงมารีทา

ทั้งนี้พระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากวิกตอเรีย สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร และคริสเตียนที่ 9 พระเจ้าเดนมาร์ก ผ่านทางสายพระบิดา

อ้างอิง แก้

  • Ein Märchenschloss braucht Marketing