คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Economics, Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิชาเศรษฐศาสตร์[1][2] โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2516 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[3]

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Economics,
Ramkhamhaeng University
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
ที่อยู่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สี  สีม่วง
เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ แก้

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2516 ตามราชกิจจานุเบกษา โดยใช้อาคารไม้สองชั้นซึ่งมีชื่อเรียกว่า "อาคาร BB" เป็นที่ทำการ (ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารเก่า ในปีพ.ศ. 2519 ก่อนที่ทางคณะจะได้เสนอของบประมาณในการจัดตั้งอาคารหลังใหม่แปดชั้นในปีพ.ศ. 2540 และแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543[3]

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน แก้

 • นายอัมพร วิจิตรพันธ์ พ.ศ. 2515-2521
 • นายธรรมนูญ โสมารัตน์ พ.ศ. 2522-2526
 • นายปัญญา อุดมระติ พ.ศ. 2526-2528
 • นายพรชัย พัฒนบัณฑิต พ.ศ. 2528-2532
 • นางสาวสมจินตนา สีวาลี พ.ศ. 2532-2535
 • นายถวิล นิลใบ พ.ศ. 2536-2540
 • นายวันชัย ริมวิทยากร พ.ศ. 2536-2540
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2544-2548
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2550-2554
 • นายจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล พ.ศ. 2555-2557
 • รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ พ.ศ. 2557-2562
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์ ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตร แก้

ปริญญาตรี แก้

[4][5]

ปริญญาโท แก้

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

ปริญญาเอก แก้

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

ศิษย์เก่า​ที่มี​ชื่อเสียง​ แก้

หมวดหมู่:บุคคลจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ้างอิง แก้

 1. "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-17. สืบค้นเมื่อ 2010-07-03.
 2. "การจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-29. สืบค้นเมื่อ 2010-07-03.
 3. 3.0 3.1 "ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-06-17. สืบค้นเมื่อ 2010-07-03.
 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2560 (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60 เป็นต้นไป)
 5. [https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/11/1453264486_10_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_59.pdf หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55-59)]

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้