คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Economics Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิชาเศรษฐศาสตร์[1][2] โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[3]

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
230px
ชื่ออังกฤษFaculty of Economics Ramkhamhaeng University
ที่อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คณบดีรองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์
สีประจำคณะสีม่วง
เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เฟซบุ๊กคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติแก้ไข

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2516 ตามราชกิจจานุเบกษา โดยใช้อาคารไม้สองชั้นซึ่งมีชื่อเรียกว่า "อาคาร BB" เป็นที่ทำการ (ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารเก่า ในปีพ.ศ. 2519 ก่อนที่ทางคณะจะได้เสนอของบประมาณในการจัดตั้งอาคารหลังใหม่แปดชั้นในปีพ.ศ. 2540 และแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543[3]

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันแก้ไข

 • นายอัมพร วิจิตรพันธ์ พ.ศ. 2515-2521
 • นายธรรมนูญ โสมารัตน์ พ.ศ. 2522-2526
 • นายปัญญา อุดมระติ พ.ศ. 2526-2528
 • นายพรชัย พัฒนบัณฑิต พ.ศ. 2528-2532
 • นางสาวสมจินตนา สีวาลี พ.ศ. 2532-2535
 • นายถวิล นิลใบ พ.ศ. 2536-2540
 • นายวันชัย ริมวิทยากร พ.ศ. 2536-2540
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2544-2548
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2550-2554
 • นายจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล พ.ศ. 2555-2557
 • รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรีแก้ไข

ปริญญาโทแก้ไข

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปริญญาเอกแก้ไข

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข