คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Economics Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิชาเศรษฐศาสตร์[1][2] โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2516 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[3]

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่ออังกฤษFaculty of Economics Ramkhamhaeng University
ที่อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
สีประจำคณะสีม่วง
เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เฟซบุ๊กคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติแก้ไข

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2516 ตามราชกิจจานุเบกษา โดยใช้อาคารไม้สองชั้นซึ่งมีชื่อเรียกว่า "อาคาร BB" เป็นที่ทำการ (ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารเก่า ในปีพ.ศ. 2519 ก่อนที่ทางคณะจะได้เสนอของบประมาณในการจัดตั้งอาคารหลังใหม่แปดชั้นในปีพ.ศ. 2540 และแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543[3]

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันแก้ไข

 • นายอัมพร วิจิตรพันธ์ พ.ศ. 2515-2521
 • นายธรรมนูญ โสมารัตน์ พ.ศ. 2522-2526
 • นายปัญญา อุดมระติ พ.ศ. 2526-2528
 • นายพรชัย พัฒนบัณฑิต พ.ศ. 2528-2532
 • นางสาวสมจินตนา สีวาลี พ.ศ. 2532-2535
 • นายถวิล นิลใบ พ.ศ. 2536-2540
 • นายวันชัย ริมวิทยากร พ.ศ. 2536-2540
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2544-2548
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2550-2554
 • นายจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล พ.ศ. 2555-2557
 • รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ พ.ศ. 2557-ไม่ทราบปี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์ ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรีแก้ไข

ปริญญาโทแก้ไข

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปริญญาเอกแก้ไข

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข