คณะกรรมการสอบสวนกรณีอันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสอบสวนกรณีอันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร (อังกฤษ: Aircraft Accident Investigation Committee of Thailand, ย่อ: AAIC) เป็นคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในประเทศไทย[1] ในสังกัดสำนักมาตรฐานการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม[2]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Government Air Safety Investigators Group Directory." International Society of Air Safety Investigators. Retrieved on 27 May 2011. "The Aircraft Accident Investigation Committee of Thailand Air Safety Division, Department of Aviation..."
  2. "GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS GEN 1.1 DESIGNATED AUTHORITIES Aip Thailand." (Archive) 25 November 2004. "9. Aircraft Accidents Investigation Aircraft Accident Investigation Division Flight Standards Bureau Department of Civil Aviation..."

แหล่งข้อมูลอื่น แก้