ขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์

ขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ (อังกฤษ: phonetic algorithm) คือขั้นตอนวิธีสำหรับการกำหนดดัชนีของคำต่างๆ โดยใช้การออกเสียงเป็นเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับภาษาอังกฤษ ดังนั้นการใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวกับคำในภาษาอื่นอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย ขั้นตอนวิธีเหล่านั้นมีความซับซ้อนด้วยกฎและข้อยกเว้นหลายประการ เนื่องจากการสะกดคำ และการออกเสียงในภาษาอังกฤษถูกทำให้ยุ่งยากด้วยการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นหลายภาษา

ขั้นตอนเชิงสัทลักษณ์แก้ไข

ขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมีดังนี้

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข