บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

รหัสสัทลักษณ์ของ New York State Identification and Intelligence System หรือเรียกย่อว่า NYSIIS เป็นขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1970 (ปัจจุบันระบบเป็นส่วนหนึ่งของ New York State Division of Criminal Justice Services) มีความแม่นยำมากกว่าขั้นตอนวิธีซาวเดกซ์แบบดั้งเดิม 2.7% [1] เป็นการจับคู่หน่วยเสียง (phoneme) ที่คล้ายกันให้เข้ากับอักษรตัวเดียวกัน ให้ผลลัพธ์เป็นสายอักขระซึ่งสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องถอดรหัส ขั้นตอนวิธีนี้อธิบายเทคนิคการค้นหาชื่อ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือแบบดั้งเดิม และแบบดัดแปลง (แบบดัดแปลงไม่ใช่ของทางการ)

ขั้นตอนวิธีแบบดั้งเดิม ตามที่ระบุในหนังสือ Name Search Techniques มีวิธีการดังนี้ [2]แก้ไข

 1. เปลี่ยนตัวอักษรเริ่มแรกของชื่อโดยที่ MAC → MCC, KN → N, K → C, PH, PF → FF, SCH → SSS
 2. เปลี่ยนตัวอักษรหลังสุดของชื่อโดยที่ EE → Y, IE → Y, DT, RT, RD, NT, ND → D
 3. คำสำคัญตัวแรกก็คือตัวอักษรแรกของชื่อ
 4. เปลี่ยนตัวอักษรที่เหลือโดยทำตามกฎดังนี้ โดยนับตัวอักษรเพิ่มทีละตัว
  1. EV → AF นอกนั้น A, E, I, O, U → A
  2. Q → G, Z → S, M → N
  3. KN → N นอกนั้น K → C
  4. SCH → SSS, PH → FF
  5. H → ถ้าตัวก่อนหน้าหรือหลังจากตัวอักษรนี้ไม่ใช่สระ ก็ให้ใช้ตัวก่อนหน้านี้
  6. W → ถ้าตัวก่อนหน้านี้เป็นสระ ก็ให้ใช้ A
  7. เติมตัวอักษรปัจจุบันลงในคำสำคัญถ้าตัวอักษรปัจจุบันไม่เท่ากับ ตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำสำคัญ
 5. ถ้าตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็น S ให้ตัดทิ้ง
 6. ถ้าตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็น AY ให้เปลี่ยนเป็น Y
 7. ถ้าตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็น A ให้ตัดทิ้ง
 8. ยุบตัวอักษรทุกตัวของตัวอักษรที่ซ้ำกัน
 9. เติมตัวอักษรตัวแรกของชื่อ โดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของคำสำคัญ

ขั้นตอนวิธีแบบดัดแปลงแก้ไข

 1. ถ้าตัวอักษรตัวแรกของชื่อเป็นสระ จำสระนั้นไว้ก่อน
 2. เอาตัวอักษร S และ Z จากตัวสุดท้ายของชื่อออก
 3. เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของชื่อดังนี้ MAC → MC, PF → F
 4. เปลี่ยนตัวอักษรที่เหลือในชื่อดังนี้ IX → IC, EX → EC, YE, EE, IE → Y, DT, RT, RD, NT, ND → D
 5. เปลี่ยน EV → EF ถ้าไม่ได้ขึ้นต้นของชื่อ
 6. คำสำคัญตัวแรกก็คือตัวอักษรแรกของชื่อ
 7. ตัด W ออกถ้า W ตามหลังสระ
 8. แทนสระทุกตัวด้วย A
 9. เปลี่ยน GHT → GT
 10. เปลี่ยน DG → G
 11. เปลี่ยน PH → F
 12. ถ้า H ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรก ให้ตัดออกหมด
 13. เปลี่ยน KN → N ถ้าไม่ใช่ก็ K → C
 14. ถ้า M ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรก ให้เปลี่ยนเป็น N
 15. ถ้า Q ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรก ให้เปลี่ยนเป็น G
 16. เปลี่ยน SH → S
 17. เปลี่ยน SCH → S
 18. เปลี่ยน YW → Y
 19. ถ้า Y ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรกหรือตัวสุดท้าย ให้เปลี่ยนเป็น A
 20. เปลี่ยน WR → R
 21. ถ้า Z ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรก ให้เปลี่ยนเป็น S
 22. เปลี่ยน AY → Y
 23. เอาสระที่ติดกันยาวๆออก
 24. ยุบตัวอักษรทุกตัวของตัวอักษรที่ซ้ำกัน
 25. ถ้าตัวอักษรข้างหน้าเป็นสระ นำตัวอักษรที่จำไว้ใส่แทน

อ้างอิงแก้ไข

 1. Rajkovic, P.; Jankovic, D. (2007), "Adaptation and Application of Daitch-Mokotoff Soundex Algorithm on Serbian Names" (PDF), XVII Conference on Applied Mathematics, Novi Sad, Serbia
 2. Taft, R. L. (1970), "Name Search Techniques", Albany, New York: New York State Identification and Intelligence System Missing or empty |title= (help)