กุ้งตะเข็บ
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Lower Jurassic–present
กุ้งตะเข็บ ในพงสาหร่าย
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Arthropoda
ไฟลัมย่อย: Crustacea
ชั้น: Malacostraca
อันดับ: Decapoda
อันดับย่อย: Pleocyemata
อันดับฐาน: Caridea
Dana, 1852
Superfamilies

กุ้งตะเข็บ จัดอยู่ในอันดับฐานกุ้งคาริเดียเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง ชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีลักษณะลำตัวยาว แบ่งเป็นปล้อง ๆ คล้ายตะเข็บ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ 8 ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี 10 ขา มีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยปกติชอบหลบซ่อนตัวอยู่เงียบ ๆ ตามพื้นน้ำหรือในซอกมืด ๆ จะออกหากินในเวลากลางคืน กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น กินลูกปลา ไส้เดือน สัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ข้าว เนื้อมะพร้าวตลอดจนซากสัตว์ ส่วนประกอบของเปลือกกุ้งส่วนใหญ่เป็นไคติน รองลงมาก็เป็นจำพวกแร่ธาตุ โปรตีน ส่วนของไขมัน เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับมนุษย์และคุณประโยชน์ แก้

กุ้งตะเข็บเป็นอาหารของมนุษย์และปลากินเนื้อชนิดต่างๆ อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุ เป็นหนึ่งในอาหารที่มนุษย์อาจขาดไม่ได้เลยทีเดียว

เรื่องพิศวง แก้

กุ้งตะเข็บบางตัว เมื่อหิวมากอาจกินพวกเดียวกันเป็นอาหารได้ (ไม่แปลกสำหรับชนิดอื่นๆ) กุ้งตะเข็บตัวผู้อาจกินไข่หรือลูกตัวเองเมื่อขาดอาหาร