กุญแจ หรือ ประแจ เป็นอุปกรณ์เชิงกลหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใส่ประตูหรือหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดได้ และจะกดหรือไขออกได้ก็ต่อเมื่อใช้วัตถุทางกายภาพ (เช่น ลูกกุญแจ คีย์คาร์ด ลายพิมพ์นิ้วมือ บัตรหรือเหรียญอาร์เอฟไอดี ฯลฯ) หรือให้ข้อมูลลับ (เช่น รหัสผ่าน) หรือใช้ทั้งสอง

กุญแจเหล็กจากเมืองสิรปุระ รัฐฉัตตีสครห์ ประเทศอินเดีย ทำขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12
กุญแจแบบต่าง ๆ จากประเทศรัสเซีย ทำขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17

ประเภทของกุญแจ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้