สายคล้องจักรยาน

สายคล้องจักรยาน ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันการเคลื่อนย้ายหรือขับขี่จักรยาน ประกอบด้วยโซ่ 1 เส้น และกุญแจ 1 ชุด เพื่อคล้องโซ่แล้วใส่แม่กุญแจให้กับจักรยานในส่วนของวงล้อกับแท่นจอดจักรยานเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย หากไม่มีแท่นจอดจักรยาน สามารถคล้องโซ่ใส่ในวงล้อเพียงอย่างเดียวเพื่อทำการป้องกันมิให้สามารถขับขี่ได้ เนื่องจากหากมีการคล้องโซ่จักรยานไว้ที่วงล้อ เมื่อล้อหมุนไป โซ่ที่คล้องไว้จะทำให้ไปติดขัดกับแขนยึดวงล้อจักรยาน ทำให้ไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้ ทั้งนี้ อาจใช้โซ่หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่าหรือมากกว่าก็ได้ เช่น ลวดสลิงที่มีปลายห่วงเพื่อคล้องแม่กุญแจ การใช้สายคล้องจักรยานมิใช่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดหากมิได้คล้องโซ่กับแท่นจอดจักรยาน เนื่องจากผู้ไม่หวังดีสามารถยกจักรยานไปและใช้อุปกรณ์ตัดแม่กุญแจออกได้

ตัวอย่างสายคล้องจักรยาน