ลูกกุญแจ เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ร่วมกับแม่กุญแจ ใช้สำหรับปลดล็อกของแม่กุญแจออก

แม่กุญแจแบบทั่วไปและลูกกุญแจ