บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลูกกุญแจ เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ร่วมกับแม่กุญแจ ใช้สำหรับปลดล็อกของแม่กุญแจออก

ลูกกุญแจ