กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่จัดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9–19 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยได้จัดขึ้นที่อาคารพลศึกษาวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ[1] ในครั้งนี้จะมีการแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ คือ ประเภททีมชาย และทีมหญิง ซึ่งมีการชิงชัยเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ[2][3]

กีฬาวอลเลย์บอล
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
สนามอาคารพลศึกษาวีสมหมาย
วันที่9–19 มีนาคม พ.ศ. 2565

สรุปเหรียญรางวัล แก้

ลำดับที่จังหวัดทองเงินทองแดงรวม
1  นครราชสีมา1012
2  กรุงเทพมหานคร1001
3  นนทบุรี0101
  ชลบุรี0101
5  ปทุมธานี0022
6  สระบุรี0011
รวม (6 จังหวัด)2248

ผู้ได้รับเหรียญรางวัล แก้

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย   นครราชสีมา
เอกภพ นามวิจิตร
นันทวัฒน์ จั่วสันเทียะ
พงศกร ศรีพลกรัง
วิทวัส พลแสน
พงษ์พิสิทธิ์ ชาติต้องสู้
วันชัย ทัพวิเศษ
ธนัสถ์ บำรุงภักดี
ปราโมทย์ ยศสันเทียะ
กิตติพงษ์ สังศักดิ์
จตุพล ดุจมยูร
ณราธร เมืองโคตร
จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
  ชลบุรี
ปฎิภาณ ฉ่ำบุญทา
ธีรพงษ์ พลกุล
นราทร คล้ายเพ็ญ
กฤษดา เพ็ญรุ่งเรือง
คมสันต์ จันเสงี่ยม
จักรกฤษณ์ อ่วมอินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ ท้าวพา
ภานุวัฒน์ รุ่งโรจน์
อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
ชนุตม์ ผึ้งกระโทก
สหัสวรรษ อันเกรียงไกร
ธนกร คัณทักษ์
  ปทุมธานี
ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์
กันตพัฒน์ คูณมี
ธนพล จุลเจิม
พชรพล พวงบุบผา
เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
จิรพัฒน์ บุญคา
ชัยวัฒน์ ถุงคำ
ณัฐพงศ์ แคะนาค
จักรภพ แสงสี
ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
พิพัฒน์ จันทร์สุขศรี
ภุชิสส์ เอียดเกลี้ยง
  สระบุรี
อภิชาติ มณีขวัญ
ไพฑูรย์ พละเดช
ระพีภัทร สุนทรชัย
ปภังกร พินนอก
สุทัศน์ เหมือยไธสงค์
ธีรพัฒน์ นาคจันทร์
ธนัญชัย อุ่นใจ
พีรนัย เทพโสดา
จักรินทร์ จันทุมมา
โสภณ คณฑา
ขจรศักดิ์ พูลศิลป์
เฉลิมเดช บุญรอด
ทีมหญิง   กรุงเทพมหานคร
ศศิวิมล แสงปาน
วราภรณ์ ภูมิเจริญ
วัชรียา นวลแจ่ม
ฐิราวรรณ แสงอบ
กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
กรรณิการ์ ธิปะโชติ
อริษา พรมนก
พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
สุพัตรา ไพโรจน์
สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
ธนัชชา สุขสด
กัญญารัตน์ ขุนเมือง
  ชลบุรี
ฑิชากร บุญเลิศ
สุภัชชา คัมตระรักษา
ดลพร สินโพธิ์
ทิชาญา บุญเลิศ
สิริกานดา วงค์โสภาวิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
วริศรา สีทาเลิศ
สุชานันท์ แน่นอุดร
จิดาภา นาหัวหนอง
อรอนงค์ ไสยศรี
เสาวภา สู่สุข
เกวลิน เชื้อเมืองพาน
  ชัยภูมิ
กุลภรณ์ แก้วรอดไว
รุจิษยา กันสัตรู
ณัฐธิมา กุบแก้ว
ยุวลี โชคสมัย
พรพิมล คงกะพันธ์
สุทินา พาสังข์
สมัชญา ลังบุบผา
กาญจนา กุไธสง
จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
จิราพร รูปสม
ชลดา เกษรินทร์
  นครราชสีมา
พิมพ์ชนก กระแสโสม
วรกานต์ สร้างไร่
จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
วณิชยา หล่วงทองหลาง
ยุพา สนิทกลาง
วิรวรรณ มุ่งช่อนกลาง
ปรียา หินดำ
สิริมา มานะกิจ
กาญจนา ศรีใสแก้ว
จันทร์สุดา เกษนอก
วารุณี การรัมย์
อริสรา สุขศาลา

ประเภททีมชาย แก้

รอบแรก แก้

สาย ก แก้

จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ คะแนน
  ปทุมธานี 5 5 0 15
  ศรีสะเกษ 5 4 1 12
  สงขลา 5 3 2 7
  สุพรรณบุรี 5 2 3 7
  ร้อยเอ็ด 5 1 4 4
  เพชรบูรณ์ 5 0 5 0
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
9 มี.ค. 08:30 เพชรบูรณ์ 1–3 สุพรรณบุรี 22–25 25–19 15–25 21–25   83–94 [1]
9 มี.ค. 10:30 ปทุมธานี 3–0 สงขลา 25–20 25–19 25–21     75–60 [2]
10 มี.ค. 11:00 ร้อยเอ็ด 0–3 ศรีสะเกษ 24–26 15–25 16–25     55–76 [3]
10 มี.ค. 12:15 เพชรบูรณ์ 0–3 สงขลา 12–25 17–25 22–25     51–75 [4]
11 มี.ค. 11:00 ศรีสะเกษ 3–1 สุพรรณบุรี 21–25 25–14 25–19 25–15   96–73 [5]
11 มี.ค. 12:15 ปทุมธานี 3–0 ร้อยเอ็ด 25–15 25–10 25–14     75–39 [6]
12 มี.ค. 11:00 ร้อยเอ็ด 2–3 สงขลา 25–16 26–24 21–25 19–25 13–15 104–105 [7]
12 มี.ค. 12:15 เพชรบูรณ์ 1–3 ศรีสะเกษ 15–25 18–25 25–18 19–25   77–93 [8]
13 มี.ค. 08.30 ปทุมธานี 3–0 สุพรรณบุรี 25–15 25–22 25–19     75–56 [9]
13 มี.ค. 09:45 ศรีสะเกษ 3–1 สงขลา 21–25 25–20 25–22 25–18   96–85 [10]
14 มี.ค. 11:00 ปทุมธานี 3–0 เพชรบูรณ์ 25–15 25–14 25–21     75–50 [11]
14 มี.ค. 12:50 ร้อยเอ็ด 1–3 สุพรรณบุรี 18–25 18–25 25–18 20–25   81–93 [12]
15 มี.ค. 08.30 ปทุมธานี 3–0 ศรีสะเกษ 25–11 25–17 25–15     75–43 [13]
15 มี.ค. 10.45 สงขลา 3–2 สุพรรณบุรี 22–25 25–21 17–25 25–21 15–13 104–105 [14]
15 มี.ค. 12.20 เพชรบูรณ์ 1–3 ร้อยเอ็ด 17–25 14–25 25–15 13–25   69–90 [15]

สาย ข แก้

จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ คะแนน
  นครราชสีมา 5 5 0 15
  ชลบุรี 5 4 1 12
  สระบุรี 5 3 2 8
  เชียงใหม่ 5 2 3 8
  ปัตตานี 5 1 4 3
  กรุงเทพมหานคร 5 0 5 0
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
9 มี.ค. 12:05 ชลบุรี 0–3 นครราชสีมา 22–25 19–25 19–25     60–75 [16]
9 มี.ค. 13:45 เชียงใหม่ 2–3 สระบุรี 25–22 20–25 25–21 22–25 11–15 103–108 [17]
10 มี.ค. 08:30 กรุงเทพมหานคร 1–3 ปัตตานี 23–25 25–27 25–17 18–25   91–94 [18]
10 มี.ค. 09:45 ชลบุรี 3–0 เชียงใหม่ 25–15 25–21 31–29     81–65 [19]
11 มี.ค. 08:30 กรุงเทพมหานคร 0–3 นครราชสีมา 23–25 23–25 22–25     68–75 [20]
11 มี.ค. 09:45 ปัตตานี 0–3 สระบุรี 16–25 22–25 20–25     58–75 [21]
12 มี.ค. 08:30 เชียงใหม่ 3–0 ปัตตานี 25–20 25–19 25–17     75–56 [22]
12 มี.ค. 09:45 กรุงเทพมหานคร 1–3 ชลบุรี 18–25 23–25 25–22 18–25   84–97 [23]
13 มี.ค. 11.00 นครราชสีมา 3–0 สระบุรี 25–21 25–23 25–14     75–58 [24]
13 มี.ค. 12.15 กรุงเทพมหานคร 1–3 เชียงใหม่ 16–25 17–25 25–16 21–25   79–91 [25]
14 มี.ค 08:30 ชลบุรี 3–0 สระบุรี 25–17 25–15 25–14     75–46 [26]
14 มี.ค 09:45 นครราชสีมา 3–0 ปัตตานี 25–17 25–15 25–17     75–49 [27]
15 มี.ค. 14:00 กรุงเทพมหานคร 0–3 สระบุรี 13–25 16–25 15–25     44–75 [28]
15 มี.ค. 15:30 เชียงใหม่ 0–3 นครราชสีมา 16–25 19–25 14–25     49–75 [29]
15 มี.ค. 17:00 ชลบุรี 3–0 ปัตตานี 25–15 25–11 25–13     75–39 [30]

รอบสอง แก้

สายการแข่งขัน แก้

 
รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ
 
          
 
17 มีนาคม
 
 
  เชียงใหม่0
 
18 มีนาคม
 
  ปทุมธานี3
 
  ปทุมธานี1
 
17 มีนาคม
 
  ชลบุรี3
 
  ชลบุรี3
 
19 มีนาคม
 
  สงขลา0
 
  ชลบุรี2
 
17 มีนาคม
 
  นครราชสีมา3
 
  นครราชสีมา3
 
18 มีนาคม
 
  สุพรรณบุรี2
 
  นครราชสีมา3
 
17 มีนาคม
 
  สระบุรี0
 
  ศรีสะเกษ0
 
 
  สระบุรี3
 

รอบก่อนรองชนะเลิศ แก้

วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
17 มี.ค. 08:30 เชียงใหม่ 0–3 ปทุมธานี 14–25 14–25 12–25     40–75 [31]
17 มี.ค. 09:45 ชลบุรี 3–0 สงขลา 25–22 31–29 26–24     82–75 [32]
17 มี.ค. 11:00 นครราชสีมา 3–2 สุพรรณบุรี 25–20 25–11 23–25 29–31 15–8 117–95 [33]
17 มี.ค. 12:15 ศรีสะเกษ 0–3 สระบุรี 25–27 21–25 26–28     72–80 [34]

รอบรองชนะเลิศ แก้

วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
18 มี.ค. 12:00 ชลบุรี 3–1 ปทุมธานี 25–22 25–21 25–27 25–17   100–87 [35]
18 มี.ค. 13:30 นครราชสีมา 3–0 สระบุรี 25–20 25–22 25–27     75–69 [36]

รอบชิงชนะเลิศ แก้

วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
19 มี.ค. 12:00 ชลบุรี 2–3 นครราชสีมา 17–25 25–20 19–25 25–22 8–15 94–107 [37]

ประเภททีมหญิง แก้

รอบแรก แก้

สาย ก แก้

จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ คะแนน
  นนทบุรี 5 5 0 15
  นครราชสีมา 5 4 1 11
  พระนครศรีอยุธยา 5 3 2 10
  กระบี่ 5 2 3 6
  ศรีสะเกษ 5 1 4 3
  เชียงราย 5 0 4 0
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
9 มี.ค. 16:20 นนทบุรี 3–0 ศรีสะเกษ 25–16 25–14 25–17     75–47 [38]
9 มี.ค. 17:50 กระบี่ 3–1 เชียงราย 23–25 25–21 25–13 25–14   98–73 [39]
10 มี.ค. 16:00 นครราชสีมา 3–2 พระนครศรีอยุธยา 25–19 23–25 23–25 25–23 15–12 111–104 [40]
10 มี.ค. 17:15 เชียงราย 0–3 นนทบุรี 17–25 15–25 9–25     41–75 [41]
11 มี.ค. 13:30 นครราชสีมา 3–0 ศรีสะเกษ 25–20 25–19 25–23     75–62 [42]
11 มี.ค. 14:45 กระบี่ 1–3 พระนครศรีอยุธยา 16–25 25–21 23–25 17–25   81–96 [43]
12 มี.ค. 16:00 เชียงราย 0–3 พระนครศรีอยุธยา 15–25 21–25 13–25     49–75 [44]
12 มี.ค. 17:15 นครราชสีมา 0–3 นนทบุรี 16–25 20–25 15–25     51–75 [45]
13 มี.ค. 13:30 กระบี่ 3–1 ศรีสะเกษ 17–25 25–20 25–19 25–19   92–83 [46]
13 มี.ค. 14:45 เชียงราย 0–3 นครราชสีมา 22–25 15–25 16–25     53–75 [47]
14 มี.ค. 16:15 กระบี่ 0–3 นนทบุรี 10–25 20–25 15–25     45–75 [48]
14 มี.ค. 17:45 พระนครศรีอยุธยา 3–0 ศรีสะเกษ 25–13 25–17 25–23     75–53 [49]
16 มี.ค. 08:30 กระบี่ 0–3 นครราชสีมา 19–25 24–26 15–25     58–76 [50]
16 มี.ค. 10:15 เชียงราย 1–3 ศรีสะเกษ 25–27 25–20 14–25 12–25   76–97 [51]
16 มี.ค. 12:15 นนทบุรี 3–0 พระนครศรีอยุธยา 25–11 25–15 25–15     75–41 [52]

สาย ข แก้

จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ คะแนน
  กรุงเทพมหานคร 5 5 0 15
  ปทุมธานี 5 4 1 12
  อ่างทอง 5 3 2 9
  ร้อยเอ็ด 5 2 3 6
  สงขลา 5 0 0
  สุโขทัย 5 0 0
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
9 มี.ค. 19:55 ร้อยเอ็ด 1–3 อ่างทอง 27–29 25–17 15–25 16–25   83–96 [53]
10 มี.ค. 13:30 กรุงเทพมหานคร 3–0 ปทุมธานี 25–11 25–23 25–12     75–46 [54]
10 มี.ค. 14:45 ร้อยเอ็ด 3–0 สงขลา 25–0 25–0 25–0     75–0 [55]
11 มี.ค. 16:00 ปทุมธานี 3–0 อ่างทอง 25–18 25–21 25–21     75–60 [56]
11 มี.ค. 17:15 กรุงเทพมหานคร 3–0 สุโขทัย 25–0 25–0 25–0     75–0 [57]
12 มี.ค. 13:30 กรุงเทพมหานคร 3–0 สงขลา 25–0 25–0 25–0     75–0 [58]
12 มี.ค. 14:45 ปทุมธานี 3–1 ร้อยเอ็ด 18–25 25–16 25–11 25–16   93–68 [59]
13 มี.ค. 16:00 สุโขทัย 0–3 อ่างทอง 0–25 0–25 0–25     0–75 [60]
13 มี.ค. 17:15 ปทุมธานี 3–0 สงขลา 25–0 25–0 25–0     75–0 [61]
14 มี.ค. 14:00 ร้อยเอ็ด 3–0 สุโขทัย 25–0 25–0 25–0     75–0 [62]
14 มี.ค. 14:50 กรุงเทพมหานคร 3–0 อ่างทอง 25–8 25–10 25–11     75–29 [63]
16 มี.ค. 14:00 กรุงเทพมหานคร 3–0 ร้อยเอ็ด 25–5 25–8 25–8     75–21 [64]

รอบสอง แก้

สายการแข่งขัน แก้

 
รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ
 
          
 
17 มีนาคม
 
 
  กระบี่0
 
18 มีนาคม
 
  กรุงเทพมหานคร3
 
  กรุงเทพมหานคร3
 
17 มีนาคม
 
  นครราชสีมา0
 
  นครราชสีมา3
 
19 มีนาคม
 
  อ่างทอง1
 
  กรุงเทพมหานคร
 
17 มีนาคม
 
  นนทบุรี
 
  นนทบุรี3
 
18 มีนาคม
 
  ร้อยเอ็ด0
 
  นนทบุรี3
 
17 มีนาคม
 
  ปทุมธานี3
 
  ปทุมธานี3
 
 
  พระนครศรีอยุธยา0
 

รอบก่อนรองชนะเลิศ แก้

วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
17 มี.ค. 13:30 นนทบุรี 3–0 ร้อยเอ็ด 25–9 25–11 25–16     75–36 [65]
17 มี.ค. 14:45 ปทุมธานี 3–0 พระนครศรีอยุธยา 25–12 25–22 25–15     75–49 [66]
17 มี.ค. 16:00 กระบี่ 0–3 กรุงเทพมหานคร 9–25 15–25 13–25     37–75 [67]
17 มี.ค. 17:00 นครราชสีมา 3–1 อ่างทอง 25–14 25–27 25–16 25–9   100–66 [68]

รอบรองชนะเลิศ แก้

วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
18 มี.ค. 15:00 นนทบุรี 3–0 ปทุมธานี 25–16 25–14 25–13     75–43 [69]
18 มี.ค. 16:30 กรุงเทพมหานคร 3–0 นครราชสีมา 25–16 25–12 25–14     75–42 [70]

รอบชิงชนะเลิศ แก้

วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
19 มี.ค. 13:30 กรุงเทพมหานคร 3–0 นนทบุรี 25–17 25–17 25–19     75–53 [71]

อ้างอิง แก้

  1. "ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"". www.sisaketgames.in.th. คณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-08. สืบค้นเมื่อ 2022-03-07.
  2. "สูจิบัตรและระเบียบการแข่งขันแต่ละประเภท". www.sisaketgames.in.th. คณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-08. สืบค้นเมื่อ 2022-03-11.
  3. "ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล" (PDF). www.sisaketgames.in.th. คณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ. สืบค้นเมื่อ 2022-03-11.[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้