กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (อังกฤษ: 47th Thailand National Games) หรือเป็นที่รู้จักในนาม ศรีสะเกษเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับประชาชนทั่วไป ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2565[1][2]

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
รายละเอียด
เจ้าภาพ ศรีสะเกษ
จังหวัดที่เข้าร่วม77 จังหวัด
ชนิดกีฬา46 กีฬา
พิธีเปิด26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
พิธีปิด5 กันยายน พ.ศ. 2565
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ในครั้งนี้กีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 46 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬาบังคับ จำนวน 2 กีฬา, กีฬาสากล จำนวน 43 กีฬา กีฬาอนุรักษ์ 1 กีฬา กีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิดกีฬา[3]

จังหวัดศรีสะเกษได้เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่จังหวัดศรีสะเกษได้เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ หลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2540

กำหนดการเดิมการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย ทางจังหวัดศรีสะเกษและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษจึงได้มีมติขอขอเลื่อนจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ออกไปแข่งขันปีหน้าในช่วงวันที่ 5-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564[4][5] ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ ได้เลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ไปเป็นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน พ.ศ. 2564 และได้มีการพิจารณารูปแบบการจัดแข่งขันเพื่อลดความเสี่ยงและความแออัดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โดยได้ข้อสรุปให้แบ่งกลุ่มชนิดกีฬาเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3,000 คน ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการแข่งขันออกไปเป็น 21 วันแต่ไม่เกิน 25 วัน[6] และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ[7][8]

การคัดเลือกเจ้าภาพแก้ไข

ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 นอกจากนี้ยังมีมติให้ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32, จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 และจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

มติการประชุมคณะกรรมการ กกท. ครั้งที่ 5/2557
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557[9]
จังหวัด เจ้าภาพ
  เชียงราย   กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
  สุพรรณบุรี   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32
  ชุมพร
  ระนอง
  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
  น่าน   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
  ศรีสะเกษ   กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ชนิดกีฬาที่แข่งขันแก้ไข

จังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

อ้างอิงแก้ไข

  1. ""ศรีสะเกษเกมส์" พร้อมจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47". komchadluek.net. 27 November 2018. สืบค้นเมื่อ 19 August 2020.
  2. "ศรีสะเกษ พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47". thainews.prd.go.th. 21 June 2019. สืบค้นเมื่อ 19 August 2020.
  3. "ประกาศชนิดกีฬาในการแข่งกันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) "ศรีษะเกษเกมส์"". sat.or.th. 27 August 2019. สืบค้นเมื่อ 19 August 2020.
  4. ""ศรีสะเกษ" ขอเลื่อนจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ไปกลางปีหน้า". thairath.co.th. 1 July 2020. สืบค้นเมื่อ 10 September 2021.
  5. "กกท.เล็งจัด "ศรีสะเกษเกมส์" หลังจบโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ญี่ปุ่น". thairath.co.th. 11 March 2021. สืบค้นเมื่อ 10 September 2021.
  6. ""ศรีสะเกษเกมส์" ลงตัวจัด 15 ส.ค.-5ก.ย. แบ่งกีฬาแข่งลดความแออัด..." dailynews.co.th. 12 July 2020. สืบค้นเมื่อ 10 September 2021.
  7. ""เลื่อนอีกแล้วแบบไม่มีกำหนดจัด ศรีสะเกษเกมส์ นครลำดวนเกมส์ รอสถานการณ์โควิดคลี่คลาย"". chiangmainews.co.th. 8 July 2021. สืบค้นเมื่อ 10 September 2021.
  8. "แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"". สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ. 8 July 2021. สืบค้นเมื่อ 10 September 2021.
  9. ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 5/2557