กีฬายิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – รอบคัดเลือก

การแข่งขันกีฬายิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันยิงธนูเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 128 คน ชาย 64 คน หญิง 64 คน เกณฑ์การคัดเลือกประกาศโดย World Archery ในเดือนมีนาคม 2018 [1]

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของแต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 6 คนต่อประเทศและ 3 คนต่อเพศ

สรุปผลแก้ไข

ประเทศ ชาย หญิง ผสม รวม
เดี่ยว ทีม เดี่ยว ทีม ทีม นักกีฬา
  ออสเตรเลีย 3 X 3
  บังกลาเทศ 1 1
  เบลารุส 3 X 3
  ภูฏาน 1 1
  บราซิล 1 1
  แคนาดา 1 1
  ชาด 1 1
  โคลอมเบีย 1 1
  จีน 3 X 3 X X 6
  เดนมาร์ก 1 1
  อียิปต์ 1 1 X 2
  เยอรมนี 3 X 3
  สหราชอาณาจักร 3 X 3 X X 6
  อินเดีย 3 X 1 X 4
  อินโดนีเซีย 1 1 X 2
  อิหร่าน 1 1
  อิตาลี 1 1 X 2
  โกตดิวัวร์ 1 1
  ญี่ปุ่น 3 X 3 X X 6
  คาซัคสถาน 3 X 3
  มาเลเซีย 1 1
  เม็กซิโก 1 1
  มอลโดวา 1 1
  มองโกเลีย 1 1
  เนเธอร์แลนด์ 3 X 1 X 4
  นิวซีแลนด์ 1 1 X 2
  เกาหลีเหนือ 1 1 X 2
  รัสเซีย 3 X 3
  เกาหลีใต้ 3 X 3 X X 6
  สเปน 1 1
  สวีเดน 1 1
  จีนไทเป 3 X 3 X X 6
  ตูนิเซีย 1 1 X 2
  ยูเครน 3 X 3
  สหรัฐ 1 1 X 2
  เวียดนาม 1 1 X 2
รวม: 37 ประเทศ 43 9 44 9 15 87

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Archery Qualification System Released". สืบค้นเมื่อ 11 July 2018.