กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันทั้งสิ้น 12 ชนิดกีฬา โดยมีนักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1
เจ้าภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีมเข้าร่วม8 สถาบัน
กีฬา12 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด18 พฤศจิกายน 2513 (2513-11-18)
พิธีปิด25 พฤศจิกายน 2513 (2513-11-25)

การแข่งขันครั้งนึ้ องค์การนักศึกษาร่วมกับชมรมกีฬาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน งบประมาณได้จากการรวมทุนขององค์การนักศึกษา ส่วนระเบียบการแข่งขันใช้ของสมาคมกีฬาเป็นหลัก

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

ลำดับที่มหาวิทยาลัยทองเงินทองแดงรวม
1  เกษตรศาสตร์523725114
2  ธรรมศาสตร์26161860
3  จุฬาลงกรณ์17333383
รวม (3 มหาวิทยาลัย)958676257

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถัดไป
-   กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(18 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)