กาว หรือ วัสดุประสาน คือส่วนผสมของของเหลวหรือวัสดุกึ่งของเหลวที่สามารถเชื่อมติด หรือประสานวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกัน กาวมีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งมาจากธรรมชาติและสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งการใช้งานมักจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะนำมาติดกัน[1][2]

กาวไนโตรเซลลูโลส

กาวนิยมใช้ติดวัสดุที่มีลักษณะบาง หรือวัสดุที่แตกต่างกัน[3] โดยกาวจะแตกต่างจากการเชื่อมวัสดุแบบอื่นคือ กาวจะใช้เวลาในการประสาน[4]

โดยกาว จะมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่แตกต่างกัน [5]

ประเภทของกาว แก้

อ้างอิง แก้

  1. Todd, Allen & Alting 1994, p. 400
  2. Lau et al. 2002, p. 1.12
  3. http://www.sintef.no/content/page1____5411.aspx เก็บถาวร 2008-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน accessed (06-28-2010)
  4. http://www.gluguru.com/About%20Bonding.htm
  5. http://permaflex.co.th/

แหล่งข้อมูลอื่น แก้