อีพอกซี

(เปลี่ยนทางจาก Epoxy)

อีพอกซี (อังกฤษ: epoxy) หรือ โพลีอีพอกไซด์ (อังกฤษ: polyepoxide) เป็นพลาสติกแบบพอลิเมอร์เธอร์โมเซตติงที่ขึ้นรูปจากปฏิกิริยาระหว่างอีพอกไซด์เรซินกับพอลีอมีน

โครงสร้างทางเคมีของอีพอกซี

อีพอกซี มีการใช้งานที่กว้างขวาง รวมถึง การใช้เป็นวัสดุพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ และใช้เป็นวัสดุประสาน

อ้างอิงแก้ไข

  • May, Clayton A. (1987-12-23). Epoxy Resins: Chemistry and Technology (Second ed.). New York: Marcel Dekker Inc. p. 794. ISBN 0824776909.