การใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยตำรวจ

การใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยตำรวจ (อังกฤษ: police brutality) หมายถึงการใช้กำลังโดยตำรวจหรือเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายโดยเกินความจำเป็น (excessive) และไม่มีเหตุอันควร (unwarranted) ถือเป็นการประพฤติมิชอบของตำรวจขั้นรุนแรงและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการประท้วงที่มอนทรีออล
ตำรวจเก้านายปราบประชาชนในอียิปต์

ตัวอย่างของการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ เช่น การตี ยิง กดลงกับพื้น ใช้ปืนไฟฟ้า โดยไม่มีเหตุสมควร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้