การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1969

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2512 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2512 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เนื่องจากการลาออกของประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอ โกลล์

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศส
· ·
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 1 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2512
อันดับที่ ผู้สมัครเลือกตั้ง พรรค รอบแรก รอบสอง
คะแนนเสียง เปอร์เซนต์ คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
1 จอร์จ ปอมปิดู Union des démocrates pour la République (UDR) 10,051,816 44.46% 11,064,371 58.21%
2 อแลง โปเอร์ Centre démocrate (CD) 5,268,561 23.30% 7,943,118 41.78%
3 ฌากส์ ดูโกลส์ พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส (PCF) 4,808,285 21.27%
4 กาสตง เดิฟแฟร์ Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) 1,133,222 5.01%
5 มิแชล โรการ์ด Parti socialiste unifié (PSU) 816,471 3.61%
6 หลุยส์ ดูกาเตล ผู้สมัครอิสระ - หัวรุนแรง 286,447 1.26%
7 อแลง ครีวีน พรรคสันนิบาตคอมมิวนิสต์ปฏิวัติ (LCR) 239,106 1.05%
ผลรวม 22,603,908 19,007,489
เสียงข้างมากเด็ดขาด (11,301,962)  
บัตรดี 22,603,924 98.71% 19,007,489 93.58%
บัตรเสีย 295,036 1.29% 1,303,798 6.42%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 22,898,960 77.59% 20,311,287 68.85%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 6,614,401 22.41% 9,189,047 31.15%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 29,513,361 100% 29,500,334 100%
ผลการเลือกตั้งในรอบสอง:
ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งโดยมีเสียงข้างมากในเขตการปกครอง
จอร์จ ปอมปิดู: ฟ้า
อแลง โปเอร์: ฟ้าอ่อน