อาแล็ง ปอแอร์ (ฝรั่งเศส: Alain Poher) (17 เมษายน พ.ศ. 2452 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2539) อดีตรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประธานรัฐสภายุโรปและประธานสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส (พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2535)

อาแล็ง ปอแอร์
Alain Poher
รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่ง
28 เมษายน 2512 - 19 มิถุนายน 2512
ตั้งแต่ 28 เมษายน 2512
2 เมษายน 2517 - 24 พฤษภาคม 2517
{{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}}
{{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}}
รับเลือกตั้ง
พรรคการเมือง Centre démocrate
สาธารณรัฐ สาธารณรัฐที่ 5
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2501
สมัยก่อนหน้า เมษายน 2512 :
ชาร์ล เดอ โกล
เมษายน 2517 :
ฌอร์ฌ ปงปีดู
สมัยถัดไป มิถุนายน 2512 :
ฌอร์ฌ ปงปีดู
พฤษภาคม 2517 :
วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง
รับเลือกตั้ง {{{élection2}}}
รับเลือกตั้ง {{{élection3}}}
รับเลือกตั้ง {{{élection4}}}

ตำแหน่งอื่น
Président du Sénat
วาระการดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2511 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2535
ประธานาธิบดี {{{président1}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république1}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat1}}}
กษัตริย์ {{{monarque1}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur1}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre1}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement1}}}
สมัยก่อนหน้า กัสตง มอแนร์วีล
สมัยถัดไป เรอเน มอนอรี

ประธานสภายุโรป
วาระการดำรงตำแหน่ง
มีนาคม พ.ศ. 2509 - มีนาคม พ.ศ. 2512
ประธานาธิบดี {{{président2}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république2}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat2}}}
กษัตริย์ {{{monarque2}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur2}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre2}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement2}}}
สมัยก่อนหน้า วิกเตอร์ ลีมันส์
สมัยถัดไป มาริโอ สเกลบา

{{{fonction3}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}}
ประธานาธิบดี {{{président3}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république3}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat3}}}
กษัตริย์ {{{monarque3}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur3}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre3}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement3}}}

{{{fonction4}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}}
ประธานาธิบดี {{{président4}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république4}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat4}}}
กษัตริย์ {{{monarque4}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur4}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre4}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement4}}}

{{{fonction5}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}}
ประธานาธิบดี {{{président5}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république5}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat5}}}
กษัตริย์ {{{monarque5}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur5}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre5}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement5}}}

{{{fonction6}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}}
ประธานาธิบดี {{{président6}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république6}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat6}}}
กษัตริย์ {{{monarque6}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur6}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre6}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement6}}}

{{{fonction7}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}}
ประธานาธิบดี {{{président7}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république7}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat7}}}
กษัตริย์ {{{monarque7}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur7}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre7}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement7}}}

ประวัติ
ชื่อเดิม {{{nom naissance}}}
วันเกิด 17 เมษายน พ.ศ. 2452
ฝรั่งเศส อาบลง-ซูร์-แซน ประเทศฝรั่งเศส
ถึงแก่อสัญกรรม 9 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (87 ปี)
ฝรั่งเศส ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
สาเหตุ {{{nature}}}
เชื้อชาติ {{{nationalité}}}
คู่สมรส {{{conjoint}}}
บุตร-ธิดา {{{enfants}}}
สำเร็จการศึกษา {{{université}}}
อาชีพ {{{profession}}}
อาชีพ {{{occupation}}}
สถานที่อาศัย {{{résidence}}}
ศาสนา {{{religion}}}
ลายเซ็น {{{signature}}}

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประวัติ แก้

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 เมื่อประธานาธิบดีถึงแก่อสัญกรรมหรือลาออกจากตำแหน่ง ประธานสมาชิกวุฒิสภาจะทำหน้าที่เป็นรักษาการประธานาธิบดีจนกระทั่งมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป ปอแอร์ได้เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512 เมื่อชาร์ล เดอ โกล ลาออกจากตำแหน่ง ปอแอร์เองก็ต้องการที่จะเป็นประธานาธิบดีต่อไป แต่เนื่องจากการที่เขาไม่มีพรรคการเมืองต่างๆ หนุนหลัง ซึ่งก็ทำให้เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2512 ในรอบที่ 2 ต่อฌอร์ฌ ปงปีดู จึงทำให้เขากลับไปเป็นประธานวุฒิสภาหลังจากที่ฌอร์ฌ ปงปีดู สาบานตนในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ต่อมาปงปีดูได้ถึงแก่อสัญกรรมลงในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2517 ซึ่งทำให้ปอแอร์กลับมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งวาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่สาบานตนในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ตำแหน่งสำคัญ แก้

ก่อนหน้า อาแล็ง ปอแอร์ ถัดไป
ชาร์ล เดอ โกล    
รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(28 เมษายน พ.ศ. 2512 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512)
  ฌอร์ฌ ปงปีดู
ฌอร์ฌ ปงปีดู    
รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(2 เมษายน พ.ศ. 2517 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2517)
  วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง
ชาร์ล เดอ โกล    
ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา
ร่วมกับ รามอน อีเกลเซียส อี นาบาร์รี

(28 เมษายน พ.ศ. 2512 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512)
  ฌอร์ฌ ปงปีดู
ฌอร์ฌ ปงปีดู    
ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา
ร่วมกับ ชูอัน มาร์ตี อี อาลานิส

(2 เมษายน พ.ศ. 2517 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2517)
  วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง
กัสตง มอแนร์วีล   ประธานวุฒิสภาฝรั่งเศส
(พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2535)
  เรอเน มอนอรี
วิกเตอร์ ลีมันส์   ประธานรัฐสภายุโรป
(พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2512)
  มารีโอ สเกลบา