การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (นายก อบจ. ขก.) ครั้งที่ 4 เป็นการเลือกตั้งที่เว้นห่างจากการเลือกครั้งก่อนหน้า (พ.ศ. 2555) ถึง 8 ปี อันเป็นผลสืบเนื่องจากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่กระทำการรัฐประหาร เมื่อ พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2555 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ครั้งถัดไป →
ลงทะเบียน1,428,037
ผู้ใช้สิทธิ847,527
(59.34%; เพิ่มขึ้น11.87pp)
 
No image.svg
No image.svg
No image.svg
ผู้สมัคร พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ภัทระพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ ณัฏฐณิชา สารบรรณ
พรรค อิสระ อิสระ อิสระ
(กลุ่มรักก้าวหน้า)
คะแนนเสียง 375,803 124,938 78,507
% 49.25 16.37 10.29

แผนที่แสดงผลการเลือกตั้ง
โดยแสดงผลเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละอำเภอ
  พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ. ขอนแก่นก่อนการเลือกตั้ง

พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
อิสระ

ว่าที่นายก อบจ. ขอนแก่น

พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
อิสระ

การเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งนายก อบจ. ขอนแก่นครั้งแรกที่จัดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และภายใต้ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 อีกทั้งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่การเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นพร้อมกัน ในวันเดียวกัน

มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ขอนแก่น ทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดของประเทศ[1]ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 และมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งนายก อบจ. ขอนแก่น

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าการเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 ถึง 12% พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 อีกครั้ง ดำรงตำแหน่งนายก อบจ. ขอนแก่น เป็นสมัยที่ 6[2][3]

ผู้สมัคร แก้

หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร ตำแหน่ง/อาชีพ
1 อิสระ ภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ
2 กลุ่มรักก้าวหน้า ณัฎฐณิชา สารบรรณ
 • ธุรกิจส่วนตัว
3 อิสระ กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต
4 กลุ่มมหานครขอนแก่น อัษฎางค์ แสวงการ
 • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น (2549)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
5 อิสระ ชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์
 • ครู
6 อิสระ พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 5 สมัย (2541—2563)
7 อิสระ ศรุต เบ้าจรรยา
8 กลุ่มมิตรภาพฅนขอนแก่น นิสิต แก้วประเสริฐ
 • ธุรกิจส่วนตัว
9 ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า ชาตรี ไกรพีรพรรณ
 • รองนายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า
10 อิสระ นพดล สีดาทัน
 • ทนายความ

อ้างอิง:[3]

ผลการเลือกตั้ง แก้

คะแนนเสียง
พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
  
49.25%
ภัทระพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ
  
16.37%
ณัฎฐณิชา สารบรรณ
  
10.29%
อื่น ๆ
  
24.09%
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (6) 375,803 49.25  32.38
อิสระ ภัทระพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ (1) 124,938 16.37
กลุ่มรักก้าวหน้า ณัฏฐณิชา สารบรรณ (2) 78,507 10.29
กลุ่มมหานครขอนแก่น อัษฎางค์ แสวงการ (4) 76,319 10.00
อิสระ กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต (3) 40,276 5.28
อิสระ ชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ (5) 18,762 2.46
อิสระ นพดล สีดาทัน (10) 18,556 2.43
ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า ชาตรี ไกรพีรพรรณ (9) 17,472 2.29
อิสระ ศรุต เบ้าจรรยา (7) 8,975 1.18
กลุ่มมิตรภาพฅนขอนแก่น นิสิต แก้วประเสริฐ (8) 3,464 0.45
ผลรวม 763,072 100.00
บัตรดี 763,072 90.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 51,392 6.06
บัตรเสีย 33,063 3.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 847,527 59.34
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,428,037 100.00

อ้างอิง:[4][3]

อ้างอิง แก้

 1. "สรุปยอดผู้สมัครนายก อบจ.335 คน สมาชิก อบจ. 8,186 คน". www.newtv.co.th. 2020-11-10.
 2. ""พงษ์ศักดิ์"คว้าชัยนายกอบจ.ขอนแก่นสมัยที่6". INN News. 2020-12-21.
 3. 3.0 3.1 3.2 "การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น". kpi.ac.th.
 4. "Election : ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง อบจ.ขอนแก่น". www.kkpao.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-15. สืบค้นเมื่อ 2022-10-15.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 ถัดไป
การเลือกตั้งนายก อบจ. ขอนแก่น
พ.ศ. 2555
  การเลือกตั้งนายก อบจ. ขอนแก่น
พ.ศ. 2563

  การเลือกตั้งนายก อบจ. ขอนแก่นครั้งถัดไป