การเลือกตั้งทั่วไปในญี่ปุ่น พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งที่ 47 ของประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 มีการออกเสียงลงคะแนนในทุกเขตเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นซึ่งรวมบล็อกสัดส่วน (proportional block) เพื่อแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อดำรงตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎร สภาล่างของสภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่น คณะรัฐมนตรีต้องลาออกหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในสมัยประชุมสภานิติบัญญัติสมัยแรกหลังเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญ มาตรา 70) การเลือกตั้งสภาล่างนี้จะยังนำสู่การเลือกตั้งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติ และการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ (แม้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเดิม)

การเลือกตั้งทั่วไปในญี่ปุ่น พ.ศ. 2557

← พ.ศ. 2555 14 ธันวาคม 2557 พ.ศ. 2560 →

ทั้ง 475 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น
(295 ที่นั่งเป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียว, 180 ที่นั่งเป็นแบบสัดส่วนใน 11 กลุ่มภูมิภาค)
ต้องการ 238 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
  First party Second party Third party
 
ผู้นำ ชินโซ อาเบะ บันริ ไคเอดะ เค็นจิ เอดะ
พรรค เสรีประชาธิปไตย ประชาธิปไตยญี่ปุ่น นวัตกรรมญี่ปุ่น
ผู้นำตั้งแต่ 26 กันยายน 2555 25 ธันวาคม 2555 21 กันยายน 2557
เขตของผู้นำ ยามางูจิ เขต 4 โตเกียว เขต 1 (แพ้)
บล็อกโตเกียว (แพ้)
คานางาวะ เขต 8
เลือกตั้งล่าสุด 294 ที่นั่ง
43.02% (เขต)
27.62% (สัดส่วน)
57 ที่นั่ง,
22.81% (เขต)
15.49% (สัดส่วน)
ใหม่
ที่นั่งก่อนหน้า 282 62 42
ที่นั่งที่ชนะ 291 73 41
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น9 เพิ่มขึ้น11 ใหม่
คะแนนเสียง 25,461,427 (เขต)
17,658,916 (สัดส่วน)
11,916,838 (เขต)
9,775,991 (สัดส่วน)
4,319,645 (เขต)
8,382,699 (สัดส่วน)
% 48.1% (เขต)
33.11% (สัดส่วน)
22.5% (เขต)
18.33% (สัดส่วน)
8.2% (เขต)
15.72% (สัดส่วน)

districts and PR districts won by respective parties

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ชินโซ อะเบะ
พรรคเสรีประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)

นายกรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง

ชินโซ อะเบะ
พรรคเสรีประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)

อ้างอิง แก้