ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ การหลุดหาย[1] (อังกฤษ: deletion, gene deletion, deficiency, deletion mutation) เป็นการกลายพันธุ์อย่างหนึ่งที่มีส่วนหนึ่งของโครโมโซมหรือดีเอ็นเอหายไป การหลุดหายทำให้เกิดการสูญเสียสารพันธุกรรมไป อาจมีนิวคลีโอไทด์หลุดหายไปจำนวนเท่าใดก็ได้ ตั้งแต่หนึ่งลำดับเบสไปจนถึงโครโมโซมทั้งอัน

การหลุดหายอาจเป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมได้หลายชนิด

อ้างอิงแก้ไข