สาธารณสุข

(เปลี่ยนทางจาก การสาธารณสุข)

สาธารณสุข (อังกฤษ: public health) คือศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร คำว่าสุขภาพนั้นมีนิยามและจัดการในลักษณะต่าง ๆ กันจากหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับองค์การอนามัยโลก แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานและเฝ้าระวังโรคทั่วโลก ได้นิยามคำว่า สุขภาพ ไว้ว่า "สภาพของการมีชีวิตทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมที่สมบูรณ์ ไม่ใช้เพียงไม่มีโรคภัยหรือความแข็งแรงทางกายเท่านั้น"

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วโลกในเรื่องการทดสอบวัคซีนโปลิโอ (13 เมษายน ค.ศ. 1955)

ประชากรที่กล่าวไว้ข้างต้นอาจมีเพียงน้อยนิด หรือปริมาณมหาศาลในระดับทวีปก็ได้ สาธารณสุขมีด้วยกันหลายสาขาย่อย แต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้แก่ ระบาดวิทยา (epidemiology), ชีวสถิติ (biostatistics) และบริการสุขภาพ (health services) นอกจากนี้แล้ว สุขภาพเชิงสิ่งแวดล้อม เชิงสังคม และเชิงพฤติกรรม รวมทั้งสุขภาพเชิงอาชีพ ก็เป็นสาขาที่สำคัญของสาธารณสุขด้วย

หนังสืออ่านเพิ่ม

แก้
  • Garrett, Laurie (2000). Betrayal of Trust: the Collapse of Global Public Health. New York: Hyperion. ISBN 0786865229.
  • Breslow, Lester, บ.ก. (2002). Encyclopedia of Public Health. New York: Macmillan Reference USA. ISBN 9780028653549.
  • Heymann, David L., บ.ก. (2008). Control of Communicable Diseases Manual. Washington, D.C.: American Public Health Association. ISBN 9780875531892.
  • International Encyclopedia of Public Health. Amsterdam Boston: Elsevier/Academic Press. 2008. ISBN 9780122272257. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |editors= ถูกละเว้น แนะนำ (|editor=) (help)
  • Novick, Lloyd F; Cynthia B Morrow; Glen P Mays (2008). Public Health Administration: Principles for Population-Based Management (2nd ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett Pub. ISBN 9780763738426.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
  • Schneider, Dona; David E Lilienfeld (2008). Public Health: the Development of a Discipline. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. ISBN 9780813542317.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
  • Turnock, Bernard (2009). Public Health: What It Is and How It Works (4th ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers. ISBN 9780763754440.
  • Oxford Textbook of Public Health (5th ed.). Oxford and New York: Oxford University Press. 2009. ISBN 9780199218707.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้