การถ่ายภาพรังสี

แม่แบบ:Infobox medical specialty การถ่ายภาพรังสี (อังกฤษ: radiography) เป็นเทคนิกการถ่ายภาพชนิดหนึ่งซึ่งใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจดูลักษณะโครงสร้างภายในของวัตถุ

การประยุกต์ใช้การถ่ายภาพรังสีที่สำคัญ ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ และทางอุตสาหกรรม เป็นต้น แม่แบบ:Infobox medical specialty การถ่ายภาพรังสี (อังกฤษ: radiography) เป็นเทคนิกการถ่ายภาพชนิดหนึ่งซึ่งใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจดูลักษณะโครงสร้างภายในของวัตถุ

การประยุกต์ใช้การถ่ายภาพรังสีที่สำคัญ ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ และทางอุตสาหกรรม เป็นต้น

การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์แก้ไข

Radiography
การวินิจฉัยทางการแพทย์
ICD-9-CM87, 88.0-88.6
MeSHD011859
รหัส OPS-301แม่แบบ:OPS301, แม่แบบ:OPS301

เนื่องจากร่างกายมนุษย์ประกอบขึ้นจากสสารหลายชนิด ซึ่งมีความหนาแน่นแตกต่างกัน การถ่ายภาพด้วงรังสีเอกซ์จะทำให้สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของร่างกายได้ เนื่องจากจะได้ภาพที่มีความทึบแตกต่างกัน

Projectional radiographyแก้ไข

 
Acquisition of projectional radiography, with an X-ray generator and a detector.

แม่แบบ:Medical imaging