การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์

(เปลี่ยนทางจาก X-ray computed tomography)

การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์[1]หรือ การตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์[2]หรือ CT Scan (Computed tomography) หรือ CAT Scan (Computed Axial Tomography) หรือชื่อเดิมว่าการตรวจ อี เอ็ม ไอ สแกน (EMI-ชื่อบริษัทดนตรีในปัจจุบัน) เป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วยคลื่นเอกซเรย์ สามารถสร้างภาพตามแนวตัดและแนวขวาง 3 มิติของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงในการแปลงสัญญาณภาพ คุณภาพของภาพจะชัดเจนกว่าการตรวจอัลตร้าซาวด์ แต่ด้อยกว่าการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กหรือ เอ็ม อาร์ ไอ (MRI) การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan มีการใช้รังสีเอกซเรย์ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากได้รับในปริมาณมากเกินไป และ ผู้ถูกตรวจอาจต้องถูกฉีดสารทึบรังสี เข้าในร่างกาย

เครื่องตรวจ CT Scan แบบ 2 ชั้น
ภาพจากการตรวจด้วยเครื่อง CT Scan

ประวัติความเป็นมาของเครื่องตรวจนี้ เกิดจากเมื่อครั้งที่วงดนตรี เดอะ บีทเทิลส์ หรือสี่เต่าทอง (The Beatles) ได้บริจาคกำไรส่วนหนึ่งจากการแผ่นเสียงให้กับบริษัทอี เอ็ม ไอ ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจเอกซ์เรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากการใช้ทางการแพทย์แล้ว CT Scan ยังใช้ในการตรวจทางโบราณคดี เช่น การตรวจซากมัมมี่ อีกด้วย

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้