กัปตัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กัปตัน (อังกฤษ: captain) อาจหมายถึง

ยศทหารแก้ไข

ผู้บังคับยานแก้ไข

กีฬาแก้ไข