กัปตัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กัปตัน (อังกฤษ: captain) อาจหมายถึง

ยศทหาร แก้

ผู้บังคับยาน แก้

กีฬา แก้