กองบังคับการวิทยาการ ภาค 3

กองบังคับการวิทยาการ ภาค 3 เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการรับผิดชอบควบคุมเกี่ยวกับงานพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กระทำความผิด รับและแจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา ศพซึ่งเกิดจากการตายผิดธรรมชาติ จำเลย และนักโทษที่เข้าใหม่ ขอปรับชั้นนักโทษ การขอพักการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด การขอพระราชทานอภัยโทษ ควบคุมนักโทษหลบหนีและนักโทษประหารชีวิต บุคคลพ้นโทษ บุคคลที่เป็นที่ต้องการตัว บุคคลที่ถูกอายัดตัว บุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร

นิติวิทยาศาสตร์
Fingerprintforcriminologystubs2.png
ขอบเขตนิติวิทยาศาสตร์
นิติเวชศาสตร์นิติวิศวกรรมศาสตร์
นิติทันตวิทยานิติมานุษยวิทยา
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การตรวจหาคราบอสุจิ ตัวอสุจิ
การศึกษาและพิสูจน์บุคคลจากฟัน
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐานการตรวจวัตถุระเบิด
การตรวจภาพเชิงซ้อน
การตรวจทางเคมีการตรวจทางฟิสิกส์
การตรวจทางชีววิทยาการตรวจทางนิติเวช
การตรวจเอกสารการตรวจวัสดุเส้นใย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป
การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
การตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
AFISCDOSPICASSO
หน่วยงานในสังกัด
กองบังคับการอำนวยการ
พฐ.นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาการเขต 1วิทยาการเขต 2
วิทยาการเขต 3วิทยาการเขต 4

รวมทั้งการควบคุมผู้ประพฤติที่ส่งตัวมาจากสำนักงานควบคุมความประพฤติ ผู้ขออนุญาตและผู้ขอสมัครงานที่ส่วนราชการหรือภายในองค์กรอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จัดส่งมาให้ดำเนินการ งานจัดทำบัญชีต้องโทษ งานติดตามผลคดีและการไปคัดผลคดีจามกรมอัยการฯ และการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือตามที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ตามที่ได้ขอรับความร่วมมือ[1] โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ

  1. งาน 1 ลายพิมพ์นิ้วมือเกี่ยวกับคดีในส่วนกลาง
  2. งาน 2 ลายพิมพ์นิ้วมือเกี่ยวกับคดีในส่วนภูมิภาค
  3. งาน 3 ลายพิมพ์นิ้วมือเกี่ยวกับคดีในส่วนภูมิภาค
  4. งาน 4 ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ขออนุญาตและสมัครงานทั่วราชอาณาจักร

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ.(สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 4, พ.ศ. 2543