กองบังคับการวิทยาการ ภาค 1

กองบังคับการวิทยาการ ภาค 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานเก็บและบันทึกข้อมูล รวมทั้งการออกประกาศสืบจับบุคคล การออกประกาศตำหนิรูปพรรณของยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม การออกประกาศตำหนิรูปพรรณทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม และการออกประกาศคนหายหรือพลัดหลง ตลอดจนการสืบหาญาติของผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบชื่อในการเกิดคดีฆาตกรรม[1] โดยแบ่งส่วนงานราชการออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ

  1. งาน 1 งานประกาศสืบจับตัวบุคคล
  2. งาน 2 ตำหนิรูปพรรณยานพาหนะ
  3. งาน 3 ตำหนิรูปพรรณทรัพย์สิน
  4. งาน 4 คนหายพลัดหลง
นิติวิทยาศาสตร์
ขอบเขตนิติวิทยาศาสตร์
นิติเวชศาสตร์นิติวิศวกรรมศาสตร์
นิติทันตวิทยานิติมานุษยวิทยา
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การตรวจหาคราบอสุจิ ตัวอสุจิ
การศึกษาและพิสูจน์บุคคลจากฟัน
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐานการตรวจวัตถุระเบิด
การตรวจภาพเชิงซ้อน
การตรวจทางเคมีการตรวจทางฟิสิกส์
การตรวจทางชีววิทยาการตรวจทางนิติเวช
การตรวจเอกสารการตรวจวัสดุเส้นใย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป
การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
การตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
AFISCDOSPICASSO
หน่วยงานในไทย
กองบังคับการอำนวยการ
พฐ.นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาการเขต 1วิทยาการเขต 2
วิทยาการเขต 3วิทยาการเขต 4

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ.(สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 3, พ.ศ. 2543