กองทัพเรือสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ

กองทัพเรือสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ (เยอรมัน: Norddeutsche Bundesmarine) เป็นกองทัพเรือของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ โดยแยกการบังคับบัญชาออกจากกองทัพเรือปรัสเซีย เมื่อปี ค.ศ. 1867. ต่อมาได้ยกสถานะเป็น ไคแซร์ลีเชอ มารีเนอ เมื่อปี ค.ศ. 1871.

กองทัพเรือสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ
Norddeutsche Bundesmarine (NDBM)
ประจำการค.ศ. 1867–1871
ประเทศ สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ
รูปแบบกองทัพเรือ
เครื่องหมายสังกัด
ธงนาวี (1867–1871)

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง และ เชิงอรรถ แก้

บรรณานุกรม แก้

  • Hans Jürgen Hansen: Die Schiffe der deutschen Flotten 1848–1945. Verlag Gerhard Stalling AG, Oldenburg 1973, ISBN 3-7979-1834-8.
  • Wolfgang Petter: Die überseeische Stützpunktpolitik der preußisch-deutschen Kriegsmarine 1859–1883. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 1975 (Phil. Dissertation.).
  • Wolfgang Petter: Deutsche Flottenrüstung von Wallenstein bis Tirpitz. In: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Deutsche Militärgeschichte in sechs Bänden. 1648–1939, Band 5, Abschnitt VIII: Deutsche Marinegeschichte der Neuzeit. Pawlak, Herrsching am Ammersee 1983, ISBN 3-88199-112-3, S. 13–262.
  • Mirco Graetz: Prinz Adalberts vergessene Flotte – Die Norddeutsche Bundesmarine 1867–1871. lulu.com 2010. ISBN 978-1409225096.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้