กองทัพมังกรอรุณาจัล

กองทัพมังกรอรุณาจัล (อังกฤษ: Arunachal Dragon Force) หรือแนวร่วมปลดปล่อยอินเดียตะวันออก เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เน้นความรุนแรงในรัฐอรุณาจัลประเทศทางตะวันออกของอินเดีย เพื่อสร้างรัฐใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากอาณาจักรเตโอละในยุคก่อนเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นรัฐอรุณาจัลประเทศและบางส่วนของรัฐอัสสัมในปัจจุบัน